Hur fungerar Peppol?

Peppol har en infrastruktur inom vilken utväxling av elektroniska dokument är möjlig. Anslutning till Peppols nätverk sker med hjälp av en accesspunkt vilken i regel utgörs av en operatör. Genom accesspunkten kan man utväxla elektroniska dokument med alla anslutna i nätverket.

Dokumentets väg i Peppol

Infrastruktur Peppol

Så här går det till:

 1. Avsändaren skickar dokument i valfritt format till accesspunkten.
 2. Accesspunkten identifierar mottagaren av dokumentet och med hjälp av den informationen ställs en fråga till Peppols centrala adressbok (SML). Därifrån kommer i retur ett svar på vilken lokal adressbok (SMP) som accesspunkten kan fråga för mer information. 
 3.  SMP, som oftast varje enskild accesspunkt underhåller, ger besked om vilka dokumenttyper och standarder som mottagaren kan hantera och vilken adress mottagaren har.
 4. När all information finns till hands skickas dokumentet till mottagarens accesspunkt. Här sker också eventuell konvertering av formatet som skickades från avsändaren.
 5. Mottagarens accesspunkt skickar avslutningsvis dokumentet vidare till den slutliga adressaten.

Ordförklaringar:
Accesspunkt = Företag eller tjänsteleverantörer som, likt InExchange, förmedlar dokument till en annan accesspunkt.
SML = Peppols centrala adressbok.
SMP = Lokal adressbok.

Interoperabilitet i fokus

Syftet är alltså att systemen mellan operatörerna ska kunna prata med varandra. Fokus ligger på interoperabilitet (samtrafik).
Sammanfattningsvis kan man säga att Peppol:
 • Använder standardiserade format för meddelanden.
 • Gör det lättare att hitta varandra med hjälp av Peppol Directory.
 • Använder en avtalsmodell mellan operatörer så att man kommer bort från krångliga roamingavtal som ofta finns mellan operatörer.
 • Öppnar flöden för alla – den som är ansluten till Peppol får inte neka en e-faktura, så länge den är korrekt.
 • Ger stöd för hela inköpsprocessen, inte bara fakturor utan även orderkatalog och elektronisk upphandling.
 • Fastslår tydliga SLA (Service Level Agreement) för de inblandade operatörerna – vilken servicenivå de ska ha och hur de ska hantera fel och avvikelser.

DEN HÄR texten ingår i en större samling med artiklar om Peppol

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise