G4S är världens största säkerhetsföretag med 3600 anställda i Sverige och ca 24 000 in- och utgående fakturor per månad. Ständigt ökande fakturavolymer, två faktureringssystem och många olika fakturamottagare och leverantörer – gjorde att G4S bestämde sig för att förenkla sin fakturering en gång för alla och skaffa en helhetslösning via InExchange. Genom att både skicka och ta emot sina e-fakturor via InExchange kunde de dra ner på sina administrationskostnader rejält.

Camilla Edenström, G4S säger:
”Jag ville bara ha den bästa lösningen. Redan från början kände jag stor tilltro till kompetensen hos InExchange och efter att jag kontaktade en referens så blev den ännu större.”

Läs mer om hur G4S förenklat sina arbetsrutiner här.