I april nästa år blir e-fakturering till offentlig sektor obligatoriskt. Trots det är det långt ifrån alla som är klara med sin anslutning till PEPPOL.
Bara 15 procent av de tillfrågade – i en undersökning gjord av InExchange – vet med säkerhet att deras myndighet, kommun eller landsting har en godkänd accesspunkt.

– Det är tydligt att det fortfarande återstår mycket arbete att sprida kunskap ute i landet om PEPPOL. Jag törs också lova att det är på gång. Praktiskt taget alla aktörer som erbjuder e-fakturalösningar i dag har anslutning till PEPPOL. Vi kommer att få se intensifierade informationsinsatser under året.
Det säger Martin Forsberg när han skärskådar siffrorna. Martin arbetar som konsult åt bland annat SFTI (Single Face to Industry) som en del i det tekniska kansliet. SFTI är en organisation där SKL, ESV och Upphandlingsmyndigheten gemensamt bedriver ett arbete för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

EU-nätverket PEPPOL är en viktig del i sammanhanget. Därför är det måhända oroväckande att så pass få vet om deras organisation är ansluten till nätverket. Kännedomen tycks alltså låg. När e-tjänsteföretaget InExchange nyligen vände sig till offentlig sektor med en enkätundersökning ingick bland annat frågan: Har ni i dag accesspunkt i PEPPOL?
15 procent svarade ja, 29 procent nej och 56 procent vet ej.
Totalt rörde det sig om 119 svar.

Men Martin Forsberg intar ändå en positiv hållning gällande medvetenheten på området. Som teknisk företeelse är PEPPOL-anslutningen något som lätt stannar inom en snäv krets och därför är svarsgraden för ”vet ej” kanske inte så uppseendeväckande egentligen.
– Jag har under det senaste året arbetat för EU-kommissionen där vi anordnat workshopar i en rad länder med fokus på införandet av e-fakturadirektivet. Alla EU-länder går igenom en motsvarande process som i Sverige, konstaterar Martin och hävdar mycket bestämt:
– Min uppfattning är att Sverige, jämfört med andra länder, är väldigt väl förberett ur såväl ett tekniskt som ett kunskapsmässigt perspektiv.

Martin menar att han allmänt möter en positiv inställning till PEPPOL. Genom att standardisera formaten för den elektroniska affärskommunikationen löser man upp tidigare tekniska knutar och banar väg för en okomplicerad utväxling av dokument.
– Alla de länder vi mött så här långt ser PEPPOL som en nödvändig plattform för att skapa fungerande lösningar, både nationellt och i handel över gränserna, avrundar han.

Önskar ni hela undersökningen komplett sammanställd som pdf-dokument finns den att hämta för nedladdning på följande länk:
http://old.inexchange.se.test/enkat/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Gör som InExchange – följ Global Pride

Info med anledning av covid-19

Många studenter nyfikna på InExchange

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram