Anslut er till PEPPOL. Påminnelsen kommer från Ekonomistyrningsverket som samtidigt betonar att de stödjer offentlig sektor och leverantörer i införandet.
Ett bekvämt sätt är att vända sig till InExchange.
InExchange är godkänd accesspunkt i PEPPOL. Som kund hos oss är anslutningen automatiskt fixad och klar.

Uppmaningen från ESV att ta itu med PEPPOL är befogad, eftersom tiden snabbt springer i väg, och här kommer InExchange in i bilden. InExchange är sedan länge godkänd accesspunkt i PEPPOL och hanterar alla använda format. Som kund hos oss behöver man aldrig fundera på den tekniska biten. En anslutning hos InExchange betyder att man alltid skickar den senaste formatversionen via PEPPOL.
Vi ser till att ni snabbt och lätt anpassas till de nya bestämmelserna.
– Beskedet om att det sannolikt blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura är glädjande. Det är något som vi tillsammans med andra operatörer kämpat för länge, menar Johan Lindblad, Partner Account Manager på InExchange.

”Bli redo för e-faktura”

Hela förändringen initierades för två år sedan när ESV, som är förvaltningsmyndighet under finansdepartementet, beslöt att det ska bli obligatoriskt för landets myndigheter att använda det europeiska e-handelsnätverket PEPPOL och leva upp till EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Sedan intensifierades nyordningen i somras när regeringen presenterade ett lagförslag om att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura senast den 18 april 2019.

ESV har i veckan publicerat en påstötning om det som väntar i form av ett nyhetsmeddelande med rubriken:
”Bli redo för obligatorisk e-faktura i offentlig sektor”.
I meddelandet skrivet verket: ”E-fakturering är väl utbrett i Sverige i dag, men man kan komma att behöva förändra sina rutiner och arbetssätt för att leva upp till de nya lagkraven. Ett bra första steg är att ansluta sig till PEPPOL. Det gäller såväl offentliga organisationer som leverantörer till offentlig sektor och it-leverantörer.”

Samma slags koncept

InExchange har arbetat länge med PEPPOL. Konceptet med en förenklad tjänstebas för digitala affärsdokument är grundidén för InExchange. Det är så företaget alltid har jobbat. InExchange etablerade den här kommunikationsmodellen flera år innan EU valde att växla in på samma digitala linje.
– InExchange spelar faktiskt aktiv del i arbetet att utveckla och förbättra PEPPOL, framhåller Johan Lindblad och syftar på att företaget är representerat i två arbetsgrupper knutna till det här komplexa nätverket.
I den ena av dessa grupper tas det fram hur man ska använda identifierare inom PEPPOL:s olika standarder för att underlätta adressering. I den andra ligger fokus på statusmeddelandet för faktura (IMR). PEPPOL vill, tillsammans med intresseorganisationen EESPA, utverka ett verktyg som gör det lättare för operatörerna, och i dess förlängning kunderna, att veta statusen på fakturorna.
Senaste medlemsmötet inom OpenPEPPOL hölls i Warszawa i slutet av november och där närvarade Henrik Möller, samtrafiksansvarig på InExchange.

Ekonomistyrningsverket:
”Bli redo för obligatorisk e-faktura i offentlig sektor”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Snabbt eller långsamt – ditt fakturaval avgör!

En bild säger allt. Därför går en mottagen e-faktura mycket snabbare till betalning jämfört med en pappersfaktura.

Hur skyddar man sig mot falska PDF-fakturor?

Nätbedragarnas nya favoritmetod är falska PDF-fakturor. Tommie Holmertz, Inyett, ger tips på hur man skyddar sig mot angrepp i sin mejlkorg.

Anmäl er till webinariet ”Effektivare fakturering”

Hur effektiviserar man sin fakturering? Det berättar vi om den 12 november när vi håller ett webinar med exakt det temat.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram