Briljant Ekonomisystem är ett av Sveriges vanligast förekommande affärssystem och används av allt från redovisningsbyråer till fastighetsförvaltare.

Nu har InExchange och Briljant ingått ett partnerskap.  Samarbetet innebär att InExchange erbjuder Briljants användare sina tjänster för fakturering.

På så vis får Briljants kunder tillgång till en helhetstjänst för sin fakturering. Fakturor skapas i Briljant, därefter ser InExchange till att konvertera och distribuera fakturan till mottagarna på det sätt som de vill ha den – som e-faktura, pdf per mail eller som pappersfaktura via brev.

InExchange Fakturaskrivare och InExchange Integrerade tjänster är tjänsterna som finns att tillgå.

Läs mer om Briljant.
Läs mer om InExchange Fakturaskrivare.
Läs mer om InExchange Integrerade tjänster.