Är du redo för PEPPOL?
Frågan är högaktuell. Nästa år, från och med första november, införs kravet att Sveriges statliga myndigheter ska använda PEPPOL. I nuläget är cirka 70 procent av landets myndigheter registrerade som fakturamottagare på den här europeiska plattformen.
Omställningen pågår för fullt. Men hur långt har du kommit i dina förberedelser?

Enklaste lösningen är att vara kund hos InExchange. Då behöver du varken svara ja eller nej på ovanstående fråga. InExchange är sedan länge godkänd accesspunkt i PEPPOL och ombesörjer att kundens samtliga dokumenttyper har det stöd som krävs. En anslutning hos InExchange innebär att man alltid skickar senaste versionen av formaten via PEPPOL. Det är bara att lugnt luta sig tillbaka.
Ändamålet med PEPPOL (Pan-European public procurement on-line) är att skapa en säker och enkel plattform för e-handel och e-inköp. Systemet underlättar för handelsaktörer att kommunicera med varandra. Det handlar om att kliva över tekniska barriärer och åstadkomma ökad interoperabilitet.
PEPPOL är så sett slående likt InExchange. Idén att etablera en digital trafik där alla typer av dokument skickas utan hinder – oavsett teknisk lösning – har alltid utgjort livsnerven för InExchange. Företaget har arbetat utifrån det konceptet ända från början. På så vis har det varit lätt för InExchange att förhålla sig till PEPPOL.
Det är en digital arena som känns hemtam.

Och än större betydelse får den här europeiska knutpunkten framöver. Ekonomistyrningsverket (ESV), som är förvaltningsmyndighet under finansdepartementet, utformade för ett och ett halvt år sedan en förordning som innebär att statliga myndigheter ska använda PEPPOL för att skicka och ta emot elektroniska dokument. Tidpunkten när anslutningen senast ska vara gjord närmar sig sakta men säkert. Kravet måste vara uppfyllt från och med november nästa år.
Varför ESV förordat skriftliga bestämmelser har sin enkla förklaring. Det finns sedan tre år tillbaka ett EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling att leva upp till. Sverige har släpat efter, gentemot övriga Norden, när det gäller anslutningstakt till PEPPOL. Utvecklingen behöver påskyndas.
ESV ser samtidigt många fördelar med PEPPOL.
– Gemensamma standarder underlättar leverantörsanslutning. PEPPOL tar det helhetsgreppet, konstaterade Ekonomistyrningsverkets enhetschef Peter Norén i samband med konferensen EFH 2017 som hölls i maj.
Peter pekade framför allt på tre faktorer till att PEPPOL gör e-handeln enklare:

  • Gemensamma lösningar för att få bort barriärer.
  • Stopp för samtrafiksproblem över gränserna.
  • Öppna flöden underlättar anslutning.

Men anslutningsgraden till PEPPOL är fortfarande för låg i Sverige. Därför har ESV upprättat regler om att PEPPOL blir obligatoriskt för statliga myndigheter under nästa år.
– 87 procent av kommuner och landsting är mottagare av e-fakturor. I det avseendet har de kommit långt. Däremot är det få kommuner och landsting som hittills har börjat använda PEPPOL. Där har de en större resa än staten, underströk Peter Norén under EFH-dagen i Stockholm.

Vill ni ha vår hjälp? Klicka här för mer info

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

InExchange rullar på även i utspridd upplaga

test

Gör som InExchange – följ Global Pride

Info med anledning av covid-19

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram