Häng med i nyhetssvepet om e-faktura i Europa

Europeiska e-fakturanyheter Europeiska e-fakturanyheter

Frankrike ansöker om att bilda en Peppol-myndighet i statlig regi. Organisationerna GENA och OpenPeppol diskuterar ett samgående. I Polen riktas kritik mot det nationella e-faktureringssystem som alla transaktioner ska rapporteras till från och med februari 2026.
Det dyker ständigt upp nya e-fakturanyheter runt om i Europa. Häng med på vår internationella utblick.  

Nästa franska steg inför e-fakturalagen

I september 2026 är det meningen att Frankrikes förordning om obligatorisk e-faktura ska börja gälla. Nu förefaller det troligt att franska staten ansöker om att bli nationell Peppol-myndighet, med ansvar för stöd och främjande av standarder och nätverk. Det är OpenPeppol som utser officiella myndigheter och som dessa därefter samarbetar med.
OpenPeppol i sin tur är en internationell ideell organisation etablerad enligt belgisk lag. Den består av offentliga och privata medlemmar och ansvarar för utveckling och underhåll av Peppol-specifikationerna. Syftet är att hjälpa handelspartners globalt, inom både offentlig och privat sektor, att öka effektiviteten genom att använda Peppol Interoperability Framework för att integrera sina affärsprocesser.
För att återgå till det franska mandatet för e-fakturering kommer detta obligatorium att omfatta transaktioner mellan företag (B2B), företag till konsument (B2C), export och import och import av tjänster. Kravet verkställs i september 2026. Efter det är alla företag skyldiga att ta emot e-faktura. Samtidigt blir e-fakturering obligatorisk för stora och medelstora företag. Gällande tröskelvärden är satta till mer än 250 anställda och att företaget antingen överskrider 50 miljoner euro i omsättning eller 43 miljoner euro i sin balansräkning.Ett år senare, i september 2027, kommer även småföretag att innefattas av samma e-fakturalag.

Källa: vatcalc.com

Ska GENA och OpenPeppol bli ett?

Ska GENA (Global Exchange
Network Association) och OpenPeppol gå samman och bli en gemensam organisation? Ett förslag om en sammanslagning – från och med 1 januari 2026 – lades fram för ett godkännande på GENA:s möte i Utrecht tidigare den här månaden.
Men det blev bakläxa för den idén. Industristrategirådet (ISR) framhävde värdet i att GENA förblir ett oberoende medlemsorgan (för e-fakturaoperatörer) och uttryckte oro över att organisationens identitet och inflytande riskerar att äventyras vid en sammanslagning med OpenPeppol.

GENA:s ledning har dock rekommenderat att fortsätta diskussionerna och genomföra en noggrann utvärdering av två möjliga vägar: en framtida sammanslagning med OpenPeppol eller att förbli en oberoende federation.
Det betonas att båda alternativen måste säkerställa att OpenPeppol utvecklas till en skalbar och professionell organisation med nödvändiga resurser. Ett mer detaljerat plan- och beslutsramverk, baserat på utvärderingsperiodens resultat, ska utvecklas till nästa möte i december. GENA och OpenPeppol kommer att fortsätta att samarbeta i gemensamma aktiviteter där det är lämpligt.

Källa: GENA Secretariat

Polens KSeF kan bryta mot GDPR

Polens obligatoriska nationella e-faktureringssystem KSeF träder i kraft den 1 februari 2026. Nu anmärker inhemska företagare på att det till planerade centrala IT-system ska lämnas information som borde bedömas som varje företags strikt bevakade affärshemlighet. Det råder en utbredd otrygghet över att dessa fakta ska samlas i ett och samma system. 
Företagarna, som valt att reagera, uttrycker också oro över möjliga brott mot rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter.

En skrivelse angående den här frågan har gått iväg till landets biträdande justitieombudsman. Han har i sin tur skrivit till chefen för Polens nationella skatteförvaltning. I denna framstöt påtalas det att omfattningen av data som ska samlas in i det nationella e-fakturasystemet är så långtgående att det strider mot flera lydelser i lagstiftningen. Invändningen exemplifieras med att det bland uttryckligen sägs att en affärsenhets verksamhet inte ska kunna nås av andra affärsenheter som konkurrerar inom samma bransch. “Tillgång till sådana uppgifter skulle bryta mot principen om lika konkurrens” står det i ett tillägg gjort av författningsdomstolen 2011.
Begärd insamling av data kan även strida mot bestämmelserna i GDPR-förordningen. I ett av förordningens artiklar slås det fast att “information som samlas in av myndigheter ska begränsas till nödvändiga uppgifter.”
KSeF har över huvud taget varit föremål för stark kritik under arbetet av implementeringen. Det uppges på justitiedepartementets hemsida att e-fakturasystemet brister på många punkter, däribland i fråga om IT-arkitektur, effektivitet, säkerhet, vidareutveckling och möjlighet till återställning. Systemet skulle ha tagits i bruk 1 juli 2024, men eftersom det uppdagats en rad svagheter har introduktionen skjutits upp till 1 februari 2026.

Källa: prawo.pl och vatcalc.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Panelsamtal Offentliga Affärer Panelsamtal Offentliga Affärer
Omvärld

Experttrio efterlyser nationell digital styrning

“Hur blir Sverige en toppnation inom digitalisering igen?”. Det var utgångspunkten för ett intressant panelsamtal arrangerat av Offentliga Affärer under Almedalsveckan.
Per Gustafsson
Estland_EU_ViDA-förslag Estland_EU_ViDA-förslag
Omvärld

Estland motsatte sig ViDA-förslaget igen

Estland avvisade ViDA på nytt vid senaste ECOFIN-mötet. Föreslagen kompromiss gällande momsredovisning för plattformsekonomi godtogs inte vid fredagens förhandlingar.
Per Gustafsson
GENA Assembly Meeting 2024 GENA Assembly Meeting 2024
Omvärld

Bättre möjlighet att påverka som aktiv medlem i GENA

Femhörnsmodeller, tyska lagkrav, interna projekt. Många viktiga ärenden togs upp på senaste GENA-mötet. InExchange var förstås på plats.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise