Blir endast tillåtet att använda e-faktura

Den digitala momsrapporteringen kommer att resultera i flertalet saker. Bland annat obligatorisk e-faktura och slopad samlingsfaktura.

För att göra en digital momsrapportering möjlig behöver det definieras i detalj vad som anses vara en e-faktura. Tidigare har det inte varit helt tydligt.
Men nu är en sådan beskrivning framtagen och inkluderad i EU-kommissionens ViDA-förslag. 

Följande är fastslaget:

  • * En e-faktura kan enbart anses som e-faktura om den vid skapandet, och när den skickas och tas emot, följer ett standardiserat format. Detta bygger på en XML-representation om vad en faktura är.
  •  Allt annat som inte överensstämmer med definitionen är inte e-faktura. En transaktion som följer ett standardiserat format när det skapas, skickas och tas emot anses vara en e-faktura. Allt annat är inte det. En PDF kan således inte anses vara en e-faktura. 
  • * De strukturerade formaten måste också vara kompatibelt med den europeiska normen EN 16931. Även känt som EN som exempelvis standarden Peppol BIS Billing 3 bygger på.

Inte tillåtet att neka e-faktura

I och med att det enda sättet man kommer att kunna förmedla en faktura på är elektroniskt blir det inte längre tillåtet att neka till att ta emot e-faktura. Det kan man i dag. Det går att sätta upp en lösning som gör att mottagaren kan acceptera att ta emot e-faktura, men även har rätten att avvisa att den inkommande fakturan skickas elektroniskt utan att man vill ha den på annat sätt.
Men genom den här regleringen blir det inte möjligt att neka e-fakturor.

Samlingsfakturorna försvinner

Eftersom det också implementeras en tidsfrist när det måste skickas e-faktura efter att en affär är gjord, och tidsgränsen är satt till två dagar, blir följden att samlingsfakturor inte längre kommer att vara godkända. I dagsläget går det att samla ihop många transaktioner till en, och göra en samlingsfaktura av det så länge det hålls inom 45 dagar, men i och med tvådagarsregeln kommer en sådan disposition inte vara tillåten.
Att samlingsfakturor inte längre kommer att vara godkända grundar sig på att man vill kontrollera affärerna löpande och förkorta tiderna och få en bättre översyn av de transaktioner som sker.

DEN HÄR texten ingår i en utförlig beskrivning av VAT in The Digital Age.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise