Offentlig sektor

Tillsammans digitaliserar vi Sverige

InExchange erbjuder offentlig sektor digitala verktyg som fokuserar på helheten. Som en del av InExchange Network, som är Nordens största affärsnätverk, får ni snabbt upp volymen e-fakturor tack vare att ni kopplas samman digitalt med era leverantörer. Ni får en accesspunkt i Peppol kostnadsfritt och slipper bevaka förändringar när det gäller format och teknik.

60 000+ företag förlitar sig på oss

Connect Once-Reach All​

Vårt affärsnätverk, InExchange Network, växer med en enorm fart. Vi är på väg mot en miljon anslutna företag och organisationer. Omfånget gör nätverket oerhört effektivt. Chansen är stor att de flesta leverantörer ni handlar av är anslutna till nätverket alternativt nås i nätverket via de samtrafikavtal vi har med våra operatörskollegor.
Illustration jordglob Illustration jordglob
InExchange Network

Nå dina leverantörer via InExchange Network med nära en miljon anslutna företag och organisationer.

Peppol

Som kund till InExchange har ni automatiskt en accesspunkt i Peppol och får alltid de senaste uppdateringarna.

Hög e-fakturavolym

Nå en hög e-fakturavolym genom vårt aktiva arbete att få era leverantörer att skicka elektroniskt till er.

Vi ser till helheten

InExchange erbjuder offentlig sektor digitala verktyg som fokuserar på helheten. Vi erbjuder bland annat anslutning till Nordens största affärsnätverk, en effektiv bearbetning av leverantörerna för ökad e-fakturavolym och accesspunkt i Peppol med tillhörande uppdateringar helt kostnadsfritt.

Peppol och lagkrav

Sedan 1 april 2019 måste som bekant alla offentliga aktörer kunna ta emot e-fakturor som följer en europeisk standard, företrädesvis Peppol BIS Billing 3, och vara registrerade som fakturamottagare i Peppols infrastruktur. Vår mottagartjänst innebär att det här uppfylls automatiskt. Vi blir er accesspunkt i Peppol och säkerställer att ni inte bara kan ta emot Peppol BIS Billing 3 utan alla förekommande format. Genom att lösa Peppol via en VAN-operatör slipper ni bevaka kontinuerliga ändringar i formatet.
Illustration löv Illustration löv

E-faktura från alla

Den lilla företagaren kan genom InExchange skicka hundra kostnadsfria e-fakturor till specifika mottagare via vårt webbgränssnitt. Det här får indirekt en välkommen effekt för kommuner och regioner anslutna till InExchange. En betydande del av alla småfakturor, från leverantörer som skickar sällan, omvandlas till elektroniska fakturor och går rakt in i ert attestsystem.

Leverantörsaktivering

I och med att InExchange Network har så hög anslutningsgrad har vi sammanfört stora delar av landets kommuner och regioner med sina leverantörer och därigenom ökat e-fakturavolymen. InExchange skyndar på den här processen genom vår särskilda leverantörsaktivering. Som kund till oss har man rätt till den hjälpen. Vi ser vilka leverantörer som kan skicka e-faktura, men som inte gör det än och utför riktade insatser så att de istället fakturerar med e-faktura.

Skanning

Den allra sista biten, för att infria målet 100 procent inkommande e-fakturor, är i regel svår att uppfylla. Men visst går det att digitalisera även det som förefaller att vara ett beständigt pappersflöde. Mottagartjänsten kan kompletteras med tilläggstjänsten skanning. Då tolkas pappersfakturan och omvandlas till en så kallad bantad e-faktura som läses in i affärssystemet med tillhörande bild på pappersoriginalet.

E-handel

Målsättningen med e-handel är att ta kontroll över sin inköpsprocess. Detta kräver i sin tur att man förr eller senare gör samtliga inköp elektroniskt, och från avtalsleverantörer. Det är därför viktigt att ni kan bedriva e-handel mot alla typer av leverantörer, stora som små. InExchange erbjuder allt från integrerade orderflöden direkt mot din leverantör till en leverantörsportal där din leverantör hanterar dina beställningar.

Vårt val att ha referenskontroll har varit mycket positivt. Felhanteringen minskar vilket gör fakturaprocessen snabbare.

Citattecken

Kate Vaher-Käll,
Ekonom, Region Halland

Cyklar Cyklar

Uppfyll de digitala målen genom lösningar som ser till helheten

Är ni inom den offentliga sektorn och vill veta mer vad vi kan göra för er? Vi möter era behov med lösningar som ser till helheten. Vi erbjuder tjänster som förenklar vardagen och får e-fakturavolymen att öka snabbt.   

Illustration diagram Illustration diagram

Basic

Premium

Enterprise