Små & medelstora företag

Det har aldrig varit enklare att jobba smartare.

Sitter ni idag med olika rutiner för er fakturering? Har ni olika krav från era kunder? InExchange ser till att ni uppfyller era kunders önskemål, samtidigt som ni får en smidig och kostnadseffektiv lösning för era fakturor och ordrar.

60 000+ företag förlitar sig på oss

Skicka alla era fakturor i en och samma rutin

E-faktura är det smidigaste och säkraste sättet att skicka på, men tyvärr är inte alla företag redo att ta emot elektroniskt. Därför ger InExchange er möjlighet att skicka med alla leveranssätt, både e-faktura, PDF- och pappersfaktura. När ni skickar alla fakturor med oss får ni förslag på det bästa leveranssättet i form av funktionen automatisk portooptimering. Alla fakturor med en och samma rutin ger er en säker och kostnadseffektiv lösning. Plus glada medarbetare.

Skicka alla fakturor

Gör det enkelt för er. Skicka e-fakturor, PDF-fakturor och pappersfakturor med en och samma rutin.

Automatisk portooptimering

Skicka alla fakturor via InExchange så skickas fakturan alltid på det mest kostnadseffektiva sättet.

Uppfyll lagkravet

Lagen om e-faktura till offentlig sektor är ett krav som ni kan uppfylla redan från första fakturan.

Leverantörsfaktura Leverantörsfaktura

Vill era kunder att ni skickar e-faktura?

Får du återkommande krav från dina kunder att skicka e-faktura till dem? Det är inte så konstigt. Allt fler går över till e-faktura. Numera är det dessutom lag på att offentliga sektor ska ta emot e-fakturor. Det innebär att du måste ha en lösning för att skicka elektroniskt.
Vägen till e-faktura ska ändå vara så enkel som möjlig. Ni behöver inte flera lösningar för olika kundkrav. Ni behöver en lösning, en rutin, resten sköter InExchange, inte minst e-fakturaformatet. Vi hanterar alla förekommande format, bland annat Peppol och Svefaktura.

Direkt från ert affärssystem

Har ni ett affärssystem kan ni integrera direkt med InExchange antingen via fil eller vår fakturaskrivare. Allt beroende på hur era behov ser ut. InExchange finns också integrerat i majoriteten av de affärssystem som erbjuds på marknaden.

Jag ska sälja bromsbelägg. Faktureringen är något som bara ska rulla på – och det gör den nu! 

Citattecken

Peter Thorell
Ägare, BDS-butiken Thorell Motor

Peter Thorell Peter Thorell
Frågetecken Frågetecken

Frågor & Svar

Kan vi skicka Peppol via er?

Ja, vi har fullt stöd för Peppol. InExchange är sedan länge godkänd accesspunkt till Peppol och hanterar givetvis BIS Billing 3 som är det format som rekommenderas som standard av våra svenska myndigheter.

Vilka är e-fakturans fördelar?

I e-fakturan är informationen samlad elektroniskt och går rakt in i mottagarens affärssystem. Det behövs inget manuellt arbete vilket är fallet med en PDF-faktura eftersom den antingen måste tolkas eller skannas.

Vad innebär lagkravet?

Den 1 april 2019 infördes lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen säger att alla inköp i offentlig sektor, som kommuner och regioner, ska faktureras med elektronisk faktura. 

Måste allt digitaliseras direkt?

Det viktigaste är att man kommer i gång. Det finns ingen regel som säger att man måste digitalisera allt på en gång. Självklart kan man ta en bit i taget ifall man föredrar det, men vi ger också råd och hjälp på vägen.

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise