”InExchange – En del av vårt miljöarbete”

Christer Björkman
, Projektledare

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. De äger och förvaltar kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
För ett bolag av den storleken finns alltid risken för vissa negativ inverkan på miljön, men trots format och omfattning lyckas bolaget minimera sin påverkan. Hela koncernen genomför stenhård satsning på miljövänliga rutiner. Det innefattar allt från grön el, miljömärkta inköp till minskade pappersrutiner..

– InExchange bidrar direkt till vårt miljöarbete med minskad pappersanvändning och minskade transporter, vilket står för en ganska stor del av företagens avtryck på miljön, säger Christer Björkman, som är projektledare för IT-sidan på Vasakronan.
På en miljömedveten koncern som Vasakronan var övergången till e-fakturor en självklarhet. Bolaget var dessutom tidigt ute. Faktum är att de blev kunder till InExchange redan 2011 och har därefter jobbat mycket målmedvetet med att digitalisera sin fakturahantering.
Genom att hålla en konsekvent linje har man nått avsett resultat.
Processen har dessutom påskyndats av den leverantörsbearbetning som InExchange bistår med. InExchange har kontaktat de leverantörer till bolaget som inte kunnat skicka e-faktura och erbjudit dem faktureringstjänster utefter deras behov och förutsättningar.
Även den bearbetningen har gjort sitt till.

Snabb och bra driftsättning

Effekten har därmed blivit den önskade. Sedan den 1 maj 2016 tar Vasakronan endast emot fakturor som e-faktura och på så vis skapat ännu ett led i sitt övergripande miljöarbete.
– Vi har 100 procent e-faktura som uttalat mål. Vi har uppnått 85 procent hittills. Och, som sagt, det är InExchange mottagartjänst vi använder oss av, konstaterar Christer Björkman belåtet.
Så varför just InExchange?
– InExchange skiljer sig ifrån mängder av traditionella VAN-operatörer som vill sälja konsulttimmar i stället för en tjänst eller service. Vi såg att de tidigare lyckats driftsätta många e-fakturaleverantörer väldigt snabb och att de hade goda referenser från andra kunder. De kändes som en intressant och spännande leverantör.
Vasakronan hade höga förväntningar vid införandet av projektet, vilka införlivades snabbt.
– Det var ett bra genomfört uppsättningsprojekt. Det gick snabbt och vi hade en hög anslutningsgrad av leverantörer på kort tid. Vi fick hjälp av kompetenta tekniker som drog ett stort och tungt lass, menar Christer.

Inte bara miljövinster

Christer ser att fler tjänsteföretag kan hitta bra vägar till en hållbar miljö.
– E-fakturan är det givna valet. Det finns ingen anledning att överföra information från datorn till papper, som sedan skannas och registreras in i mottagarens ekonomisystem när man kan skicka den direkt. På sikt kommer ett miljövänligt arbete vara avgörande för att attrahera kunder. Både befintliga och nya, förutspår Christer Björkman och påpekar att varje insats på området är värdefull.
– Många tjänsteproducerande företag har inte så mycket konkret miljöpåverkan i sin verksamhet, men även det lilla har betydelse i det stora perspektivet. Man kan fokusera på till exempel pappersåtgången på kontoret och hur man tar hand om sitt avfall, föreslår han.

Vasakronan Vasakronan

Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag för en hög och stabil avkastning. I de bolag där AP-fonderna investerar ställs inte bara krav på avkastning, utan också på att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.

Till hemsidan

Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag för en hög och stabil avkastning. I de bolag där AP-fonderna investerar ställs inte bara krav på avkastning, utan också på att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.

Webbplats

Huvudkontor
Stockholm
Anställda
300
Bransch
Fastighetsbolag
Typ
B2B
Dela denna artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
Accountor
Samarbete som effektiviserar och kvalitetssäkrar
Mark & Energibyggarna
Lätt att växa med smidig lösning som grund
Appli
Trygg integration som underlättar vardagen

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise