Behandling av personuppgifter

InExchange behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att anpassa sidvisningar på våra hemsidor i syfte att öka relevansen för dig. Personuppgifterna används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller oss samt registrerar hur du navigerar på våra sidor och hur du använder våra tjänster. InExchange delar inte dina personuppgifter med andra än leverantörer av våra IT system.
Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom biträdesavtal med dessa leverantörer.

Vid de tillfällen då en leverantör är lokaliserad (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES området garanterar InExchange att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet.

Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i vårt Privacy Statement.

Om du har frågor om hur InExchange behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@inexchange.se

Basic

Premium

Enterprise