Vad är Peppol?

Med sin tekniska plattform, standardiserade dokumenttyper, juridiska avtal och anvisningar möjliggör Peppol elektronisk upphandling över gränserna.
Peppol symbol Peppol symbol

Peppol är ett regelverk bestående av en teknisk plattform, avtal, anvisningar och specifikationer för ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska affärsdokument. Tack vare den här avtalsstrukturen, skapad via ett internationellt samarbete som ursprungligen startades som ett EU-projekt, möjliggörs gränsöverskridande e-upphandling.

Peppols ägs av den icke-vinstgivande organisationen OpenPeppol som förvaltar, vidareutvecklar och bär driftmässigt ansvar för den här digitala lösningen. På OpenPeppol ligger också åtagandet att utse Peppol-myndigheter i olika länder för att fastställa nationella regler och landsspecifika regler. I Sverige är denna myndighet lika med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Länder utan motsvarande inrättning har dock rätt att vara certifierade vid en enhet i ett annat land.

Genom att Peppol är en öppen standard möjliggörs alltså utbyte av standardiserade maskinläsbara dokument. Detta inkluderar e-fakturor, men även e-beställningar, e-förskott och e-kataloger.
Det är baserat på tre viktiga pelare:
 Nätverket – Peppol eDelivery Network 
Dokumentspecifikationerna – Peppol Business Interoperability Specifications (BIS) 
Det juridiska ramavtalet som definierar nätverksstyrningen – Peppol Transport Infrastructure Agreements (TIA)

Peppol är i sig ingen plattform för e-upphandling. Det Peppol tillhandahåller är en uppsättning tekniska specifikationer som kan implementeras i befintliga e-upphandlingslösningar och eBusiness-utbytestjänster för att därigenom göra dem interoperabla mellan olika system i Europa.

Sammanfattningvis står Peppol till tjänst med: 
 Marknadsmöjlighet för interoperabla e-upphandlingslösningar
Standardbaserad interoperabilitet för affärsprocesser
 Peppol eDelivery Network och Peppol Transport Infrastructure Agreements som utgör den tekniska och rättsliga grunden för interoperabilitet
Förenkling och förbättring av onboardingprocessen för köpare och leverantörer som vill handla elektroniskt.

 

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise