Med verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige och 1 500 medarbetare väljer Siemens AB att anlita InExchange som VAN-operatör för distribution av e-fakturor och pappersfakturor.