InExchange växer snabbt. Bara under årets två första månader kan vi hälsa sju nya medarbetare välkomna. Det är främst på grund av en kraftigt ökad efterfrågan som både vår försäljningavdelning och kundtjänst behöver förstärkas.

Thordur Erlingsson, VD på InExchange, säger:

”Att växa i den här takten är en fantastisk utmaning. Vår kundbas ökar med närmare 1000 nya kunder i månaden och för att möta efterfrågan anställer vi nu i hög takt.”

Basic

Premium

Enterprise