Skyldigheter och tidsfrister knutna till DRR

En av huvudpunkterna gällande EU-kommissionens förslag till reformering av momsdirektivet förkortas DRR. Initialerna står för Digital Reporting Requirements.
Momsgap Momsgap

Det är i förslaget om att modernisera och digitalisera mervärdesskatterapporteringen (DRR) som begreppet CTC, eller Continuous Transaction Control, kommer in. 
Vad det egentligen handlar om är att man kontinuerligt följer upp transaktionerna och kontrollerar dem när de sker. 
För att det här ska bli möjligt tar man fram en standardisering i form av ett format som bygger på den europeiska standard vi är bekanta med i Sverige. Den som exempelvis Peppol BIS Billing 3 bygger på. Däremot är det inget i ViDA-förslaget som berättar hur rapporteringen ska förmedlas. Den behandlar bara vad som ska förmedlas. Formatet ska bära information ur den fakturering som har gjorts. Man plockar till exempel ut förfallodatum och löpnummerserier. Men exakt hur förmedlingen ska ske, och hur den är tänkt, är inte specificerat.
Det i sin tur kan i värsta fall leda till att det kommer att finnas 27 olika infrastrukturer inom unionen. Det vill säga att varje medlemsstat har sitt eget system.

Knutet till DRR finns ett antal tidsfrister att förhålla sig till:

  • Fakturan ska vid gränsöverskridande handel inom EU vara utfärdad senast två dagar efter det att transaktionen blivit gjord.
  • När man väl skickat fakturan har man ytterligare två dagar på sig att rapportera informationen till Skatteverket.
  • Nämnda skyldighet gäller även köparen. Den som tar emot fakturan ska rapportera mottagandet till Skatteverket inom två dagar. 

DEN HÄR texten ingår i en utförlig beskrivning av VAT in The Digital Age.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise