Vad är Peppol BIS Billing 3?

Peppol BIS Billing 3 är ett format som följer den europeiska normen (EN16931). Det är en formatmall som skapats för att användas i Peppols nätverk för e-fakturor och kreditfakturor och som är obligatorisk i detta nätverk. Peppol BIS Billing 3 är det format som Sveriges myndigheter och enheter måste ta emot. Som leverantörer är man skyldig enligt lag att skicka e-faktura i ett format som överensstämmer med europeisk standard.

Flera olika dokumenttyper

En förutsättning inom Peppol är standarderna. Det finns flera olika dokumenttyper som man kan skicka inom Peppol:

  • Katalog/Katalogsvar
  • Order/ordersvar
  • PunchOut/Varukorg
  • Leveransavisering
  • Faktura/kredit
  • Fakturasvar/Meddelandestatus

Det finns en BIS, Business Interoperability Specifications, för varje dokumenttyp. Dokumenten är framtagna av OpenPeppol och är något som den här medlemsdrivna organisationen underhåller och stödjer. Fördelen med dessa BIS-varianter är att alla accesspunkter måste följa dem allihop. Det är ett krav som accesspunkterna är skyldiga att uppfylla. Accesspunkterna ska klara av att skicka samtliga BIS-format. Varje enskilt format måste validera. På så sätt kan mottagaren vara säker på att det man tar emot följer standarden.

Det vanligaste BIS-formatet

Det format som är vanligast i Peppol är fakturan vilket är lika med Peppol BIS Billing 3. Det är det format som Sveriges offentliga mottagare måste kunna ta emot och som leverantörerna, enligt lag (2018:1277), måste skicka vid offentlig upphandling.
Peppol BIS Billing 3 följer den europeiska normen EN16931. Det innebär att formatet bland annat motsvarar kraven att enhetskoder måste följa kodlistan UN/ECF 20/21, att bilagor ska vara i specifika format (exempelvis pdf, txt och csv) och att land- och valutakoder följer ISO-standarden. Det måste exempelvis stå SE, och inte Sverige, i adressfältet.

Specifika regler för Sverige

Inom Peppol kan man ha specifika regler för inhemska transaktioner. Sverige har fyra obligatoriska regler:

  • Är man godkänd för F-skatt måste det anges ordagrant ”Godkänd för F-skatt”. Det är inte tillåtet att använda andra formuleringar. Typ ”innehavare av F-skattebevis”.
  • Anges ett VAT-nummer i fakturan måste det följa ett visst syntax. Det ska börja på SE och följas av 12 siffror.
  • Organisationsnumret ska vara angivet med 10 siffror.
  • Är det momssatser inkluderade i fakturan är det bara 6, 12 eller 25 % moms som man får använda inom Sverige om det inte finns undantag där skäl kan anges.

Sverige har varit restriktivt när det gäller införandet av landspecifika regler. Andra länder, som Norge bland annat, har betydligt fler regler. Allra flest har Grekland med över 20 landspecifika regler.

DEN HÄR texten ingår i en större samling med artiklar om Peppol

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise