Cory vill se samverkan i WTO kring e-faktura

Den globala ekonomin producerar uppskattningsvis cirka 55 miljarder e-fakturor årligen. Det är en rejäl volym. Ändå är det bara tio procent av världens alla fakturor. För att öka andelen e-fakturor vill Nigel Cory, expert på internationell handelspolitik, att det skrivs in föreskrifter om ett interoperabelt elektroniskt faktureringssystem i WTO:s e-handelsförhandlingar.
– E-fakturans relevans för den globala digitala ekonomin växer oavbrutet, skriver Nigel i ett färskt debattinlägg.

Världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization) har som mål att utöka frihandeln, minska protektionismen och bidra till bättre ordning inom den internationella handeln. Nigel Cory äger uppfattningen att WTO också kan utgöra ett nav i arbetet att förmå världens länder att stimulera en expansion av digitala fakturor på den gamla manuella fakturans bekostnad.
Ett engagemang i den riktningen skulle i så fall intensifieras inom ramen för det arbetsprogram för e-handel som WTO fastställde så tidigt som 1998 och som medlemsstaterna sedan dess givit förnyat moratorium vid varje ministerkonferens. Tack vare dessa förnyade perioder har organisationens olika råd givits utrymme att bygga om och bygga ut alla e-handelsrelaterade frågor.

Föregångsexempel på avtal

Nigel Cory är biträdande direktör i stiftelsen ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) och har handelspolitik som specialområde med särskilt stort fokus på gränsöverskridande dataflöden och digital ekonomi.
Han hänvisar gärna till ett nyligen ingånget handelsavtal mellan Chile, Nya Zeeland och Singapore där global driftskompatibilitet har hög prioritet. I avtalet står det att parterna ”ska basera sina åtgärder relaterade till e-fakturering på internationella standarder, riktlinjer eller rekommendationer, där dessa finns.”
– Med sin överenskommelse ger dessa länder exempel på de bästa sätten att bygga elektroniska fakturors interoperabilitet genom handelsavtal, framhåller Nigel i sitt intressanta inlägg.

Interoperabilitet nyckeln

Nya Zeeland och Singapore har samtidigt författat ett textutkast – först separat och sedan gemensamt – som del av WTO:s e-handelsöverläggningar (publicerat i oktober ifjol). Utkastet innehåller, som Nigel Cory uttrycker det, ”tre ganska enkla bestämmelser” riktade till organisationens 164 medlemsstater:

  1. Att varje medlem erkänner den viktiga roll som e-fakturor spelar för förbättrad effektivitet, noggrannhet och tillförlitlighet för transaktioner med elektronisk handel.
  2. Att varje medlem ska se till att genomförandet av åtgärder relaterade till e-fakturering är juridiskt utformade för att stödja gränsöverskridande interoperabilitet, delvis baserat på internationella system, riktlinjer eller rekommendationer.
  3. Att varje medlem ska dela bästa praxis i sina e-faktureringssystem.
    – Även om den inte kan verkställas är ändå andra bestämmelsen om att varje medlem ska sträva efter att anta ett system som är driftskompatibelt den viktigaste, anser Nigel Cory.
    – Interoperabilitet är nyckelbegreppet här. Även om varje land antar sina egna skatte- och redovisningsprinciper är inte det gemensamma samarbetet beroende av att respektive lands inhemska strategi harmoniserar med varandra. Prioriteringen blir i stället att varje system är baserat på vanliga principer och processer, förklarar han.

Ta bort hindren

För att stödja digital handel kommer det, enligt Nigel, att krävas att länderna eliminerar de stötestenar – stora och små, nya som gamla, uppenbara och dolda – som hindrar företag från att använda teknik och internet för att uppnå kostnadsfördelar genom en större storskalighet. Behovet är stort av ett bättre marknadstillträde och en tydligare lagstiftning gällande kompatibilitet.
– Länderna bör stödja användningen av e-fakturor genom att se till att deras respektive system arbetar tillsammans på ett sömlöst sätt. Annars kommer det att läggas nya regler kring e-fakturor till den redan långa och växande listan över tekniska hinder för digital handel, befarar Cory och poängterar:
– Gränsöverskridande handel hänger på förmågan hos företag att kommunicera med varandra på ett gemensamt sätt. I utvecklingsarbetet av samfällda standarder måste det finnas ett inslag av internationell regelsamverkan för att nya ekonomiska perspektiv ska öppnas – till exempel via digital handel. Effektivaste vägen att nå dit är att använda handelsförhandlingar.

Öppet för diskussion

Men hur det här universalverktyget ska utformas lämnar Nigel Cory öppet för fortsatt diskussion. I ett tidigare WTO-förslag nämnde Nya Zeeland uttryckligen Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) som ram för driftskompatibilitet för e-fakturering, men Nigel påpekar i sitt inlägg att Peppol inte är en plattform för e-upphandling. Peppol är en öppen standard som möjliggör utbyte av standardiserade maskinläsbara dokument över sitt nätverk oavsett om organisationer använder olika IT-system. ”Det är ett föredömligt exempel på den typ av internationella interoperabla ramverk som medlemmarna kan använda för att visa att deras system är driftskompatibla” skriver Nigel, men konstaterar att i Nya Zeelands och Singapores senaste förslag till WTO: s e-handelsförhandlingar togs hänvisningen till Peppol bort.
– Detta gjordes troligen eftersom de insåg att det inte finns något system eller ramverk för e-fakturor. För att uppmuntra till en bredare acceptans av kärnmålet, det vill säga interoperabilitet, ville de undvika att länder, särskilt de som inte har nationella e-fakturasystem, skulle få intrycket att Peppol är en förutsättning. Det finns andra initiativ, anslutningar och standarder som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten på internationell nivå, som ConnectONCE, EESPA och GS1, säger Nigel Cory.

Hänvisningar:

Siffran på 55 miljarder e-fakturor årligen världen över har uppskattats av Billentis och anges i industrirapporten “The E-Invoicing Journey 2019-2025” som kom i september 2019. Bakom Billentis står branschanalytikern Bruno Koch. Schweizaren är konsult och specialist på e-fakturamarknaden.
Länk: https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf

Nigel Cory är biträdande direktör och täcker handelspolitiken vid stiftelsen Information Technology and Innovation. Han fokuserar på gränsöverskridande dataflöden, datastyrning, immaterialrätt och hur de var och en förhåller sig till digital handel och den bredare digitala ekonomin. Nigel Corys inlägg, ” Why Countries Should Build an Interoperable Electronic Invoicing System Into WTO E-Commerce Negotiations” är publicerat på nätet.
Länk: https://itif.org/publications/2020/03/23/why-countries-should-build-interoperable-electronic-invoicing-system-wto-e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Annika Johansson_vovven Bosse Annika Johansson_vovven Bosse
I Fokus

I Annikas hjärta samsas familj, natur och kollegor

Varje år får någon medarbetare på InExchange berätta om sina sommarplaner. I år det Annika Johanssons tur. Hon är på kundservice och företagets huvudskyddsombud.
Per Gustafsson
Emma Joelsson Emma Joelsson
I Fokus

Emma ska i sommar belysa hur vi kan växa!

Den fortsatta tillväxten för InExchange står i fokus för studenten Emma Joelsson. Hon ska i sommar göra ett projekt som omfattar en kartläggning och analys av vårt företag.
Per Gustafsson
Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise