E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt

Flera av Europas största ekonomier har bestämt sig.
Det är elektronisk fakturering som är lösningen för att skapa bättre kommunikation, enklare administration och större hållbarhet.
En lagstiftning om obligatorisk e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är på gång på flera håll. Här redogör vi för det dagsaktuella läget i några av de länder som kommit allra längst.

BELGIEN

En lag om e-faktura vid B2B-transaktioner mellan belgiska momsregistrerade skattebetalare – med vissa undantag – ser ut att bli verklighet 1 januari 2026. Lagförslaget är redan godkänt av det belgiska ministerrådet. Implementeringen sker i tre faser med sex månaders mellanrum mellan varje fas.
Det är även bestämt att Peppol blir standard för utbyte av strukturerade elektroniska fakturor, såvida inte båda parter kommer överens om annat, men det förutsätter att valt format fortfarande måste följa den europeiska standarden.

FRANKRIKE

Nationalförsamlingen motsatte sig skattemyndighetens ursprungliga finansproposition i vilken det föreslogs att redan den 1 juli 2024 verkställa en lag om e-faktura för företag. Nu är en ny tidsfrist fastlagd. Tas det nya förslaget i bruk kommer initieringen att ske i två faser för både e-fakturering och e-rapportering. Från 1 september 2026 blir alla företag skyldiga att ta emot e-fakturor och stora företag skyldiga att utfärda e-fakturor. Från september 2027 ställs samma krav på små- och medelstora företag och mikroföretag. 
Fransmännens beräknar att lagstiftningen kommer att minska landets momsgap med 13 miljarder euro. Problemet för stunden är att de båda kamrarna i parlamentet är oense om tidsplanen. Kvarstår splittringen krävs en ny behandling inför de två församlingarna.

ITALIEN

Det är numera fyra år sedan (2019) som Italien blev första europeiska land att implementera obligatorisk e-faktura för B2B-sektorn. Till en början gjordes skillnad mellan inrikes respektive utrikes fakturor. Inhemska fakturor skulle gå till skattemyndighetens fakturaplattform SdI (Sistema di Interscambio) medan gränsöverskridande fakturor hänvisades till systemet för periodisk skatterapportering, Esterometro.
Men i juli förra året utfördes förändringar i faktureringssystemet SdI. Dessa modifieringar betydde bland annat att även mindre företag, med en omsättning över 25 000 euro per år, inkluderades i systemet och att realtidsrapporteringen blev obligatorisk också vid gränsöverskridande transaktioner. Därmed slopades Esterometro.
För småföretagen har inkluderingen till SdI skett stegvis. Sista kategorin, företag med en årlig omsättning under 25 000 euro, kommer att vara underställda SdI:s e-faktureringskrav från och med 1 januari 2024.       

"En lag om obligatorisk e-fakturering från 1 juli 2024 kungjordes i augusti i år."

KROATIEN

Ansökan inlämnad om ett EU-godkännande för obligatorisk B2B-fakturering med start 2026.

POLEN

En lag om att implementera obligatorisk e-fakturering från 1 juli 2024 kungjordes i Polens publikation för lagar och bestämmelser (Polish Journal of Laws) i augusti. Lagen består bland annat av följande viktiga delar:

  •  Det nya nationella faktureringssystemet KSeF, som från 1 juli 2024 utgör central plattform för utfärdande och mottagande av e-fakturor, gäller enbart inhemska B2B-fakturor.
  • Lagen kommer endast att omfatta skattebetalare, med ett polskt momsnummer, etablerade i Polen.
  • Fakturor kan utfärdas separat, men ska lämnas till KSeF dagen efter.
  • Fakturor betalda i kassa, och förenklade fakturor, får utfärdas i aktuell form till och med 1 januari 2025.
  • OSS- och IOSS-fakturor (One Stop Shop) är undantagna.
  • Transaktioner som är undantagna från moms är också utanför aviserad tillämpning fram till januari 2025.

"En medlingskommitté är tillsatt för att bryta dödläget mellan Bundesdagen och Förbundsrådet."

RUMÄNIEN

Den rumänska e-faktureringsförordningen är godkänd av parlamentet och presidenten. Mer exakt betyder det att Rumänien introducerar en lag om elektronisk B2B-fakturering för inhemska och utländska företag under 2024. Införandet sker i två steg. Den 1 januari 2024 påbörjas kravet på digital rapportering av fakturor i XML-format senast fem dagar efter utfärdandet. Inledningsvis gäller det dock bara inhemska transaktioner. Villkoren blir därefter strängare från 1 juli 2024. Från det datumet kommer det att krävas fullständig elektronisk fakturainlämning i förväg via den rumänska statens plattform för transaktionsrapportering, det som generellt kallas för ett CTC-system (Continuous Transaction Controls). Pappersfakturor kommer inte att accepteras för skatteefterlevnad. När det gäller skillnaden mellan förväntade respektive faktiska momsintäkter har Rumänien EU:s högsta momsgap på 34 procent.

SPANIEN

I september 2022 ratificerade den spanska kongressen ett lagförslag, med teknisk specifikation, som gör det möjligt att ställa krav om obligatoriska e-fakturor för B2B inom landet. Vid den tidpunkten fanns en förhoppning om att snabbt gå från ord till handling och sjösätta presenterade digitala lag från och med 2025.
Men lagstiftning och fastställande av teknik tar tid. Det har spanjorerna fått erfara under det senaste året. 
Det som Spanien har tänkt sig är en strategi i två etapper som börjar med de största företagen – med årliga intäkter på 8 miljoner euro eller mer – och att dessa därefter följs av övriga skattebetalare 12 månader senare.
Frågan är bara när det blir av. Trots att det spanska valet hölls i somras tillträdde inte den nya regeringen förrän i mitten av november. Eftersom de parlamentariska förhandlingarna blev utdragna har beslutsgången tappat fart. Nedräkningen på 12 månader, som måste passera innan lagen träder i kraft, har ännu inte startat.
Dessutom har det från tekniskt håll, från teamen som ska sköta implementeringen, varnats för att en lansering före mitten av 2025 kan medföra svårigheter. 

TYSKLAND

I somras fick Tyskland erfordrat undantag från EU-kommissionen att införa en lag om inhemsk e-fakturering för B2B. I och med det godkännandet togs det sikte på att kräva att företag måste kunna ta emot e-fakturor från 1 januari 2025 och att övergången till enbart e-fakturor för de flesta företag skulle vara genomförd till januari 2026.
Men den tidsplanen blev avvisad av Bundesdagen (underhuset) som istället föreslog att skjuta upp genomförandet ett år. Men då uppstod ytterligare invändningar. Den här gången från Förbundsrådet (överhuset). Den senare av dessa två federala statsorgan vill se en ännu längre fördröjning. Närmare bestämt på två år. Nu råder ett dödläge mellan över- och underhuset och en medlingskommitté har kopplats in. Däremot har en annan del i kompromissen blivit godkänd. Det blir fortsatt tillåtet att använda befintliga EDI-strukturerade e-fakturor förutsatt att båda parter är överens.

Källor: vatcalc.com, vatupdate.com och ec.europa.eu/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Europeiska e-fakturanyheter Europeiska e-fakturanyheter
Omvärld

Häng med i nyhetssvepet om e-faktura i Europa

E-fakturan vinner fortsatt mark i Europa. Här tar vi upp några dagsaktuella nyheter på området. Vi kan även berätta om en eventuell sammanslagning.
Per Gustafsson
GENA Assembly Meeting 2024 GENA Assembly Meeting 2024
Omvärld

Bättre möjlighet att påverka som aktiv medlem i GENA

Femhörnsmodeller, tyska lagkrav, interna projekt. Många viktiga ärenden togs upp på senaste GENA-mötet. InExchange var förstås på plats.
Per Gustafsson
Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem. Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem.
Omvärld

Ingen enighet om ViDA den här gången heller

Ett förväntat ja utbyttes i ett uteblivet godkännande sedan Estland utnyttjat sitt veto vid ECOFIN-mötet i Bryssel. Följetongen VAT In The Digital Age rullar därmed vidare.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise