Samverkan är nyckelordet för NEA

NEA Operatörssamverkan

Samarbete som skapar kundnytta. Det är en god sammanfattning av arbetet som sker inom organisationen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer),