EESPA växer globalt och blir GENA

EESPA_Valencia

EESPA växer utanför Europa. Den internationella organisationen för e-fakturaoperatörer profileras om till GENA – Global Exchange Network Association.

Två år till för Henrik i EESPA

Henrik Möller

Samarbete och öppenhet är filosofin hos InExchange och önskan hos Henrik Möller är att det även ska prägla arbetet inom EESPA.

Samverkan är nyckelordet för NEA

NEA Operatörssamverkan

Samarbete som skapar kundnytta. Det är en god sammanfattning av arbetet som sker inom organisationen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer),