E-fakturan viktigt steg i Bravidas miljöarbete

Ebba Gerdland och Kristoffer Hagberg, Bravida Ebba Gerdland och Kristoffer Hagberg, Bravida

Bravida är senaste mottagaren av InExchange Miljöpris. Vi har träffat företaget på plats i Stockholm (Hägersten). I två artiklar framöver berättar vi om deras miljöarbete och intensifierade fokus på e-faktura. Här är första delen. Andra delen kommer i nästa vecka.  

Bravida har antagit en hållbarhetsstrategi där det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala både vad gäller dem själva och deras kunder senast 2045. 
Arbetet spänner över en mängd områden. Minskad papperskonsumtion är en bit. Bravida har i samarbete med InExchange påbörjat ett ambitiöst digitaliseringsprojekt för att främja elektroniska dokumentflöden.
Desto större andel e-faktura desto bättre för miljön.

– Vi har sedan ett par år tillbaka vårt miljöarbete samlat under paraplybegreppet “Hållbarhet på Bravida”, berättar Ebba Gerdland och förklarar att en särskild kommitté – bestående av koncernens stabschefer – ansvarar för de övergripande göromålen och formulerar strategier och policyförklaringar.
Själv är Ebba Group Sustainability Business Developer. Hon är civilingenjör inom energi och miljö och gillar att åstadkomma rejäla framsteg på dessa angelägna områden. Den inställningen präglar hela företaget. Det handlar om ett lagarbete som inte bara drivs genom interna initiativ utan också via förväntningar utifrån.
– Miljöaspekten blir allt viktigare i samhället. Samtidigt som vi som företag ställer hårda krav är hållbarhetstänket och miljöhänsyn något som också kunderna efterfrågar. Och vi är ett väldigt kunddrivet bolag. Det är väsentligt för oss att hela tiden bli bättre i det här hänseendet, säger Ebba.

Brett miljöperspektiv

Bravidas hållbarhetsarbete är en del i att framtidssäkra och utveckla verksamheten samt bidra till den omställning i samhället som behöver ske. Vartenda område där klimatpåverkan kan förekomma har grupperats i specifika kategorier. Bredden vittnar om hur grundligt man går tillväga. Utöver den rent materiella sektorn ligger fokus på bland annat socialt ansvar och hälsa och säkerhet. Företaget har en uttalad nollvision för arbetsskador. Det jobbas kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att förebygga skaderisker.
Men utan att på något vis åsidosätta allvaret gällande det sistnämnda hoppar vi raskt tillbaka till det materiella. Det är ett prioriterat område som Bravida rubricerat “Klimat, energi och resursanvändning”. 
– Inom detta ligger ett antal målområden, förklarar Ebba Gerdland.
– Ett sådant är våra kunderbjudanden om energibesparingar för att på så sätt minska klimatpåverkan. Det är verkligen en viktig hållbarhetsaspekt och likaså en ekonomisk fråga. Alla vill spara pengar på energi och att nyttja lösningar som samtidigt är positiva ur klimatsynpunkt är givetvis jättebra, fortsätter hon.
– Sedan har vi energianvändningen i våra egna fastigheter. Där håller vi på att ställa om till förnybar el i alla våra lokaler. Vi har också ett område som hanterar fordon. Vi ställer om vår fordonsflotta till elbilar. Fordonen är många, men vi är på god väg.

Nej till pappersfaktura

Inom ramen för resursanvändningen ingår Bravidas skärpta begäran om att leverantörerna ska skicka elektroniska fakturor. Vid sidan av alla andra fördelar som e-fakturan innebär, såsom tids- och kostnadsbesparingar och ökad säkerhet, är miljövinsten uppenbar i form av mindre pappersåtgång och färre transporter med lägre koldioxidutsläpp som följd.

Det skulle spara oss mellan 15-20 arbetstimmar. Per dag.

Bravida har tagit hjälp av fakturaoperatören InExchange för sitt digitaliseringsprojekt. Den publika lanseringen skedde i februari i fjol.
Kristoffer Hagberg, redovisningsassistent på Bravida, noterar nöjt att samarbetet skapat tänkta effekt. Företaget säger numera nej till att ta emot pappersfakturor och har även bantat kvantiteten PDF-fakturor (som också medför mycket merjobb).
– Vi tar emot ungefär 1,7 miljoner fakturor om året. Det är extrema flöden. Så visst känns det bra att mängden elektroniska fakturor nu ökar precis som vi hade hoppats. Det underlättar betydligt för oss på leverantörsreskontra, säger han.
Hur mycket tid skulle ditt team spara om det vore 100 procent e-faktura?
– Det skulle spara oss mellan 15-20 arbetstimmar. Per dag, påstår Kristoffer.

“Vi antar utmaningen”

Hållbarhetsarbetet står således aldrig still och det utvecklas oavbrutet med nya  miljöåtgärder.
– Ett område som blivit hett är återbruk av installationsmaterial. Vi undersöker för närvarande vilka produkter som passar bäst att återbruka. Sedan blir nästa steg att genomföra pilotprojekt tillsammans med kunder, berättar Ebba Gerdland.
Bravida skriver i sin hållbarhetspolicy att “vi antar utmaningen att skapa platser där människor kan leva hållbart – i dag och i framtiden”. Det är en jättelik uppgift, men Bravida går systematiskt fram i sitt grundliga miljöarbete och vägriktningen är tydlig.
Först när de själva och kunderna är klimatneutrala är målet nått.

Miljöpriset 2022 till Bravida

"95 % e-faktura är inte slutmålet. Vi ska erövra de sista procenten också" Yasmina Guldlöv, Bravida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Emma Joelsson Emma Joelsson
I Fokus

Emma ska i sommar belysa hur vi kan växa!

Den fortsatta tillväxten för InExchange står i fokus för studenten Emma Joelsson. Hon ska i sommar göra ett projekt som omfattar en kartläggning och analys av vårt företag.
Per Gustafsson
Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson
Nya medarbetare_InExchange Nya medarbetare_InExchange
I Fokus

Våra nytillskott gillar trivseln och gemenskapen

”Roligt, lärorikt och trivsamt”. Det är intrycken som dominerar när vi frågar våra senaste rekryteringar hur de upplever att jobba på InExchange.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise