EESPA växer globalt och blir GENA

EESPA_Valencia

EESPA har insett det oundvikliga.
Organisationen vilar för all del på EU-grund, men det är uppenbart att den här internationella sammanslutningen – som är öppen för e-fakturaoperatörer – växt ur sin europeiska kostym.
EESPA skriver i ett pressmeddelande att man kommer att genomgå en omprofilering och döpas om till GENA (Global Exchange Network Association).

EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) är ett gränsöverskridande intresseorgan för e-fakturaoperatörer. InExchange ingår i en medlemsbesättning som expanderar hela tiden. Organisationen kunde vid förra veckans kongress i Valencia i Spanien hälsa sin 100:e medlem välkommen.
Tillväxten är också skälet till att EESPA dressar om.
“European” räcker inte längre som geografiskt mått.
E-fakturakartan är större än så och det kommer nu att konfirmeras med ett namnbyte. Ett så kallat internationaliseringsprojekt har varit initierat sedan en tid tillbaka och det i sin tur fick sitt godkännande under nämnda kongress.

GENA i stället för EESPA

Förändringen förklaras i detalj i ett pressmeddelande från organisationen:
“Organisationen har uppdaterat sin vision för att skapa ett pålitligt ekosystem för sömlöst utbyte och automatiserad behandling av digitala fakturor och kommersiell data globalt. Ambitionen är att representera operatörskåren på global nivå och expandera utanför EU. Engagemanget från nationella eller regionala operatörsgrupper kommer att uppnås genom så kallade ”kapitel” inom organisationen eller allianser med lokala sammanslutningar.
Organisationens ledningsstruktur kommer att omdefinieras. Ändringar av organisationens stadgar och interna regler ger flexibilitet för framtida förändringar. Slutligen kommer organisationen att genomgå en omprofilering från EESPA till GENA (Global Exchange Network Association).”

Fler nyheter från konferensen

En annan väsentlig punkt vid mötet i Valencia var EESPA:s och Peppols gemensamma inkubationsstadga som antogs enhälligt. Stadgan beskriver specifikt de inledande detaljerna i det 18 månader långa utvecklingsprojekt som är helt avgörande för att erhålla kontinuitet i EESPA:s och Peppols analysarbete.
“Målet med detta program är att gå samman och arbeta mot ett gemensamt ramverk, baserat på styrning av flera intressenter, för att säkerställa ett öppet, motståndskraftigt och säkert nätverk” skriver EESPA i pressmeddelandet.
Viktigt i övrigt:
Organisationens arbetsgrupp för samtrafik kommer att fokusera på ovan nämnda inkubationsprojekt där PoC i Frankrike valts ut som ett slags pilotfall. Flera medlemmar i Invoice Finance Working Group (IWG) är också involverade i utvecklingen av den nyskapade DBNAlliance i USA.
Gällande policy- och regelutformning blir det fortsatt fokus på hur olika CTC-system utvecklas och påverkas av centrala samråd i och med medlemskapet i EU. Exempelvis Frankrike, Rumänien, Spanien, Polen och Tyskland. EESPA lämnade detaljerad returinformation till kommissionen om ViDA-förslaget (VAT in the Digital Age). Om det antas av alla medlemsstater kommer det att medföra relativt viktiga förändringar från och med 2024.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Omvärld

E-fakturalag och bortre gräns för EDI i Tyskland

Tyskland har i dagarna fått klartecken av EU att införa obligatorisk e-faktura gällande nationella transaktioner inom privat sektor. Lagen träder i kraft den 1 januari 2026.
Omvärld

Obligatorisk e-fakturering B2B runt om i EU

Frankrike, Tyskland, Spanien och så vidare. Nu kommer det lagstiftning kontinenten över om obligatorisk e-fakturering B2B. Men här i Sverige dröjer ett besked.
Omvärld

Kochs analys: e-fakturavolymen fyrdubblas till 2035

En fyrdubbling världen över till 2035. Och en kraftig expansion i Europa inom närtid. Branschanalytikern Bruno Koch ser en rejäl tillväxt för e-fakturan.

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise