Eva tror på tät dialog i utåtriktad anda

Eva Petré Rege, Coor Service Eva Petré Rege, Coor Service

Tätare samarbete över gränserna, ökat inflytande och större flexibilitet.
Men mindre administration.
Det är förändringar som Eva Petré Rege tror att vi får se hos framtidens ekonomiavdelningar. Eva, som är Head of AP & AR Processes på Coor Service Management, förutspår ett starkare partnerskap med verksamheten. 
– Vi behöver vara närmare affären, förstå den, kunna guida och hjälpa utifrån de finansiella perspektiven, säger hon.

MORGONDAGENS EKONOMIAVDELNING – del 1

Frågeställningen “Hur tror du arbetet på en ekonomiavdelning ser ut om fem år?” får Eva att dra en mängd slutsatser som förefaller ytterst troliga, men hon utvecklar också teorier som väcker större och väldigt tilltalande visioner.
Ämnet är gjutet för henne. Intresset är genuint. Hon gillar perspektivet.
– Jo, men jag är en driven person. Jag tycker om förändringar generellt. Det är jättespännande. Jag är ingen förvaltare, beskriver hon.

Skapas nya profiler

Det är även slående hur färgad Eva är av sin bransch. Coor är specialiserat på facility management. Servicekänslan är grundmurad. Coors paroll, “Passion for people”, löper som en röd tråd i hennes spaningar. I motsats till många andra framtidsprofetior, där tekniken oftast sätts i första rummet, framhåller hon det humana kapitalet.
Eva tror att den enskilda medarbetaren skaffar sig en starkare position genom att vara öppen för förändring och villig att utveckla sin kapacitet.
– Jag tror mycket på den gamla klyschan “social kompetens”. Du behöver kunna vara en “people person” i större utsträckning. Du kan inte sitta och grotta med dina siffror. Du måste kunna vara kommunikativ och intresserad av människor. Det kommer att vara nyckelfaktorer, säger hon och är väldigt bestämd i den förutsägelsen:
– Jag tror att vi får andra profiler på våra ekonomiavdelningar i framtiden. Den traditionella redovisaren som sitter och jobbar med sitt lär försvinna på sikt. Det är en roll som inte kommer att ha så stor plats längre. I stället blir det viktigare att vara mer utåtriktad, att vara öppen för dialog och partnerskap. Ja, att man tycker om människor helt enkelt.

IT-kompetens för ökad förståelse

Men ser vi till specifika individuella egenskaper är den tekniska galoppen omöjlig att bortse från. Självklart sätter den sin prägel på metoder och redskap.
– RPA (Robot Process Automation) och AI (Artificiell intelligens) är redan här. Men det är inte så implementerat som man skulle kunna tro. Det är en försvinnande andel procent som faktiskt är robotiserat i dag, konstaterar hon.
Underförstått: det är lösningar som kommer att breda ut sig framöver. Vilket också får inverkan på arbetsuppgifter och inriktning såklart.
– Jag kan tänka mig att tjänsten som ekonomiassistent förvandlas till någon form av IT-ekonom. I dag har vi särskilda företag som sätter upp allting för en RPA-lösning. Det är nog något som i framtiden ska förvaltas inom en ekonomiavdelning i stället, att man har den kompetensen och kan göra det själva. 
Eva utvecklar vidare:
– Genom att överta det ansvaret förstår man också bättre varför vi gör det här. Någonstans måste det vara möjligt gå tillbaka och kontrollera vissa uppgifter, men att slagningen i så fall sker via en RPA-lösning eller att det mastras in massor av information till en AI-lösning. Men då behöver således förståelsen finnas där så att AI:n får rätt information och gör rätt för vår räkning.

Tittar på trend och värde

Sannolikt kommer rapporter och underlag att snudd på undantagslöst spegla läget i realtid och att ekonomiavdelningen blir en viktigare del i beslutsfattandet.
– Korrektheten i sig vill jag påstå att vi redan har. Sköter man allt på ett riktigt sätt har du tydliga underlag. Däremot behöver man kanske titta på vad som är mest värdeskapande. Hur har vi gjort historiskt? Har det varit värdeskapande? Eller ska vi lägga om fokus till andra saker? Alltså titta mer på trender än på avvikelser, framhåller Eva och fortsätter:
– Jag tror att det vi börjar se nu, att företag inte gör budget längre, kommer att bli allt vanligare. Man tittar på trend och gör uppföljningarna på det viset. Det traditionella sättet att lägga budget och sedan göra en uppföljning och en avstämning mot den budgeten blir för saktfärdigt. Vi behöver vara mer snabbfotade att ställa om.
– Visst, vi ska fortsätta att planera, men vi måste förstå att världen förändras mycket snabbare och att vi hela tiden behöver titta på hur vi kan agera och vara mer flexibla.

Känner du oro eller förväntan inför kommande omställningar?
– Jag är en optimist. Jag tycker om förändring och tror verkligen på detta att jobba närmare och få förståelse. Det är rätt väg att gå. I slutändan landar det också i frågan: vad vill kunderna köpa av oss? Då behöver vi förstå förloppet hela vägen. Det ligger inte bara på medarbetarna närmast kunderna. Det behöver även vi kunna som har en mer back office-funktion.

Eva Petré Rege, Coor Service Management Eva Petré Rege, Coor Service Management
Eva Petré Rege är verksam inom en servicebransch. Det färgar hennes perspektiv. Eva ser social kompetens som en nyckelegenskap hos ekonomiavdelningens medarbetare i framtiden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

I Fokus

Ett steg som förädlar kontakten med kunderna

Supporten på InExchange har tack vare den nya bolagsbildningen förvandlats till servicedesk. ”Vi har fått större resurser och kan jobba mer proaktivt” säger Lars Andersson.
Per Gustafsson
Nadja Sjöström och Richard Olfwenstam. Nadja Sjöström och Richard Olfwenstam.
I Fokus

Resan har startat på plats och på håll

Det jobbas friskt i det nya bolaget och byggs upp en äkta teamkänsla. Account manager Nadja Sjöström strålade i veckan samman med övriga Commercial i Skövde.
Per Gustafsson
I Fokus

God Jul & Gott Nytt År

Vi på InExchange önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise