GENA befarar att ViDA tappar syftet

GENA_uttalande om ViDA GENA_uttalande om ViDA

Det internationella organet för e-fakturaoperatörer, som vid novembers utgång växlar namn från EESPA till GENA (Global Exchange Network Assocation), är mycket positivt till EU-kommissionens föreslagna reformering av momsdirektivet.
Därför är det med stark oro som organisationen tar del av uppgifterna – från pågående förhandlingar – om att förslagspaketet tycks både urvattnas och försenas. “Förslaget avlägsnas allt mer från det ursprungliga målet” skriver GENA i ett uttalande.

Det nuvarande momsdirektivet är 17 år gammalt och behöver moderniseras för att koordinera med dagens digitala förutsättningar. EU-kommissionen lade för snart ett år sedan fram ett förslag på en omfattande revidering, rubricerad VAT In The Digital Age (ViDA), där man fokuserade på tre huvudområden: en digitalisering av mervärdeskatterapporteringen, uppdaterade regler gällande plattformsekonomi och en förenkling av bestämmelserna för redovisning av mervärdesskatt i annat EU-land.

Avgörande delar skalas bort

På de två sistnämnda punkterna förefaller dialogen mellan medlemsstaterna och unionens utskott gå framåt och mynna ut i färdiga förändringar som kan träda i kraft antingen 2025 eller senast 2026.
Men på det första området, där EU-kommissionen beskrivit hur man genom obligatorisk e-fakturering och ett gemensamt system för momsrapportering kan förenkla gränsöverskridande transaktioner EU-länder emellan, går det desto trögare. Under hösten har det flertalet gånger läckt ut uppgifter om att avgörande delar i den tänkta standardiseringen håller på att skalas bort och att den universallösning som kommissionen eftersträvar blir svår att förverkliga.
Motståndet har sin främsta förklaring i att länder som Italien, Polen och Rumänien introducerat statliga nationella transaktionskontroller (Continuous Transaction Control). System som de inte vill skrota till förmån för en lösning med förutsättningar att fungera inom hela europeiska gemenskapen.

Skapa enighet kring grundprinciperna

EESPA, eller GENA som man alltså snart kommer att heta, känner att ViDA-visionen om en harmonisering kring e-fakturering och digitala rapporteringskrav riskerar att spricka. Sammanslutningen gick i tisdags (7 november) ut med ett offentligt uttalande i vilket man uppmanar EU:s och medlemsstaternas företrädare att hitta en överenskommelse kring de grundläggande principerna i föreslagna digitala rapporteringskrav (Digital Reporting Requirements) och implementera en CTC-ram som omfattar hela EU.
Tendensen just nu är dock att pågående diskussioner går i en annan riktning. Bland annat har det föreslagits att länder med inhemska momssystem, baserat på förhandskontroll, ska få behålla den modellen och att fakturastandarden EN16931 ska ändras från att bli obligatorisk till att vara ett frivilligt val.
“Justeringarna av det ursprungliga förslaget avviker avsevärt från dess ursprungliga mål. Skattemyndigheterna kommer att få uppgifterna som de söker, men företagens bördor och kostnader kommer att öka enormt. DRR-reglerna riskerar att bli oproportionerliga för företag som är verksamma i EU” skriver EESPA (GENA). Sammanslutningen varnar för konsekvenserna ifall beslutsfattarna under pågående förhandlingar förkastar möjligheten att skapa ett e-faktureringsmandat – med realtidsrapportering av skattedata –  som kan utgöra normen i Europa.

Blir sämre i stället för bättre?

Om det blir utgången, och mycket pekar på detta för stunden, kan vi i stället förvänta oss provinsiella system och det menar EESPA vore förödande för unionens hela inre marknad.
“Det skulle betyda att vi får ett suboptimalt fragmenterat CTC-ekosystem som kommer att vara inbäddat i EU under de kommande 30-40 åren” förutspår organisationen dystert i sitt uttalande och tillägger bistert:
“Resultatet av att upprätta en sådan disharmoni i mervärdesskattedirektivet kan bli mindre önskvärt än att inte göra några ändringar alls.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Niklas Andersson_VAT In The Digital Age Niklas Andersson_VAT In The Digital Age
Omvärld

“Sverige anses negativt till ViDA – det är genant”

Sverige klassas som negativt inställt till ViDA av EU-kommissionen. ”Det är faktiskt genant” konstaterar Niklas Andersson, produktchef på InExchange.
Per Gustafsson
E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt
Omvärld

E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

En lagstiftning om föreskriven e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är som bekant på gång runt om i Europa. Vi uppdaterar er om dagsläget.
Per Gustafsson
VAT_In_The_Digital_Age_delay VAT_In_The_Digital_Age_delay
Omvärld

ViDA-reformen ser ut att försenas

Tidsplanen för införandet av det uppgraderade momsdirektivet (ViDA) ser ut att falla. Europaparlamentet kräver att införandet senareläggs minst ett år framåt.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise