Givande EU-forum om e-fakturans framtid

Bli engagerad i det gemensamma skapandet av din e-fakturaframtid.
Den uppmaningen utgjorde utgångspunkt för det öppna videosammanträde som nyligen hölls inom ramen för Connect Europe Facility (CEF).
Gensvaret underströk att det är en angelägen process.
– Energin är stor. Många hjärnor är satta i arbete. Nu ska vi utverka bästa möjliga resultat ur den här diskussionen, summerar Irena Rivière-Osipov, medarbetare på EU-enheten DG-GROW som hanterar policyfrågor för e-fakturering.

Över 150 intresserade hade registrerat sig till CEF:s webinar ”eInvoicing Open Session – The future of eInvoicing” som ägde rum tidigare den här månaden (9 juni). Konferensen organiserades av CEF Digital Connecting Europe. Det är ett specifikt e-faktureringsteam som ingår i ett omfattande EU-finansierat CEF-program som etablerats för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom riktade infrastrukturinvesteringar på europeisk nivå.
Under videosammankomsten gavs möjlighet att interagera direkt med CEF:s e-faktureringsteam liksom med flera andra experter, nationella representanter och tjänstemän från Europakommissionens generaldirektorat (DG-GROW) som är policyägare för e-fakturering.

Chattfältet fylldes kontinuerligt under sessionen. Det var också förhoppningen. Sändningen tjänade som del i den online-strategi som lagts för att stödja DG-GROW i arbetet att skapa nya policydiskussioner och mål relaterade till e-fakturering.
– Vi eftersträvar en öppen och produktiv dialog om hur vi kan driva på användandet av e-faktura. Vi har kommit till punkten när vi kan stänga B2G-cykeln (business-to-government) för att gå vidare och säkerställa att e-fakturan får en större utbredning, säger David Blanchard, enhetschef på DG-GROW.

I centrum för diskussionen stod tre utvalda ämnen:
• Infrastruktur för interoperabilitet och transport.
• Onboarding-process för SME och privat sektor.
• Behovet av en varaktig och allmän standard för e-faktura.

Många möjligheter

På första punkten gav Martin Forsberg, e-fakturaexpert hos CEF och knuten till svenska SFTI, en bakgrund. Han konstaterade att i EU-direktivet (2014/55/EU) om krav på e-faktura vid offentlig upphandling sägs ingenting om transporten av e-faktura från leverantören till köparen. Det är för närvarande upp till medlemsländerna, och ibland varje enskild myndighet, att bestämma hur e-fakturan ska överföras.
Eftersom det finns flera transportalternativ att välja på, vilka används i varierad omfattning, ställde sig Martin frågan: är det till och med försent att enas om ett standardprotokoll för utbyte av e-fakturor?

Här tog Charles Bryant, generalsekreterare i EESPA, vid och berättade att man ser en mognad gällande interoperabilitet – alltså datorsystemens förmåga att fungera ihop och kommunicera med varandra – och att det finns bra exempel på samverkan. EESPA har ett 80-tal operatörer (däribland InExchange) i sin organisation som löst fakturatrafiken mellan nätverken via samtrafikavtal. Sedan har vi Peppol som vinner allt starkare mark inom offentlig upphandling.
– Vi befinner oss i ett läge av möjligheter, anser Charles Bryant och nämner utvecklingsarbetet mellan EESPA, OpenPeppol och de amerikanska organisationerna Connect Once och Business Payments Coalition som resulterat i The Global Interoperability Framework (GIF).
– Det är inte sannolikt att det kommer skapas en standardlösning globalt eller ens inom EU särskilt snart, men det som kan hjälpa till är om vi definierar några vanliga byggblock som kan användas i alla ramverk. GIF har en stark bas i de normer som bestämts av EU och som generellt betraktas som de pålitligaste för dataöverföring. EU är ledande på detta digitala område.
– Med GIF kan vi undvika orealistiska löften om ett enda ramverk och istället komma överens om några allmänt accepterade underliggande byggblock som vi alla använder och som kan utvecklas över tid. Exempelvis i riktning mot implementation av blockkedja och ny teknologi, säger Charles Bryant.

Finns lösningar idag

Gällande SME (small and medium-sized enterprises) och nuvarande relativt tröga onboarding-takt råder en samstämmighet om att utvecklingen kan snabbas på genom enklare och mer praktiska lösningar och fler konkreta incitament. Exempelvis snabbare betalning eller lättåtkomlig information om fakturans status.
– Det är viktigt att ha en policy och strategi så att leverantörerna och SMB-segmentet inte behöver logga in på ett antal olika portaler för att hantera sina fakturor och att man slipper använda flera lösningar och nätverk. Det är sådant som kan öka kostnaderna. Kanske inte i form av mer avgifter, men däremot tidsmässigt, befarar Martin Forsberg.
– Jag menar att det finns lösningar tillgängliga i dag för en absolut majoritet av SMB-företagen som kan användas lätt och billigt för att skapa e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden, betonar han.

Hård balansgång

Agendans tredje grundpelare, frågan om behovet av en varaktig och allmän standard för e-faktura, tycks vara något av en vattendelare. Nuvarande europeiska standard har varit på plats i några år, men vid den här sortens införande uppstår nya behov och krav som för närvarande inte är tillgodosedda.
Martin Forsberg lät diskussionen utgå från frågeställningen: när är det lämplig tajming att uppdatera den europeiska standarden?
– Frågan är komplicerad, tillstår han själv.
– Den väcker nämligen många följdfrågor. Kommer flera versioner att behöva stödjas samtidigt? Behöver det göras en samordnad flyttning till en ny version? Å andra sidan: om ingen ny version utvecklas – hur kan vi undvika en spridning av diverse utökade varianter?
Kerstin Wiss-Holmdahl, förbundsjurist på SKR (Sveriges kommuner och regioner), framhöll under videomötet att en fast standard är att föredra.
– Det är en framgångsfaktor, säger hon och menar att gällande norm bör behandlas varsamt och inte utsättas för stora ingrepp:
– Självklart ska det finnas utrymme för uppdateringar, men behovet måste i så fall vara noggrant dokumenterat och inte täckt i kärnversionen. Om standarden måste uppdateras redan nu till en ny version kan de äventyra e-fakturan i Europa.
– Fokusera i stället på e-fakturans fördelar och tala er varma om den europeiska standarden så att användandet av e-fakturor ökar både nationellt och över gränserna, föreslår hon.

Andrea Caccia, ordförande i den europeiska kommittén för standardisering, anser att det är en hård balansgång mellan att bevara och förnya.
– Behoven är olika. Det behöver vi ta hänsyn till. Å ena sidan har vi behovet av stabilitet. Annars uppstår barriärer vid en implementering av standarden. Å andra sidan kan det saknas viktiga funktioner. Att uppdatera en europisk standard är dessutom en lång process. Det stannar inte vid ett par månader. Det tar år, deklarerar han.

De ingångar och kommentarer samt feedback som mottogs under och efter sessionen kommer, enligt CEF Digital Connecting Europe, att användas som bas för att bygga nästa steg i pågående online-strategi för e-fakturering.

Här hittar ni CEF:s webinar i sin helhet:
eInvoicing Open Session

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Emma Joelsson Emma Joelsson
I Fokus

Emma ska i sommar belysa hur vi kan växa!

Den fortsatta tillväxten för InExchange står i fokus för studenten Emma Joelsson. Hon ska i sommar göra ett projekt som omfattar en kartläggning och analys av vårt företag.
Per Gustafsson
Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson
Nya medarbetare_InExchange Nya medarbetare_InExchange
I Fokus

Våra nytillskott gillar trivseln och gemenskapen

”Roligt, lärorikt och trivsamt”. Det är intrycken som dominerar när vi frågar våra senaste rekryteringar hur de upplever att jobba på InExchange.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise