Hur, när och varför undersökningen är gjord

Framtidens ekonomiavdelning Framtidens ekonomiavdelning

Tidsbesparing och effektivare kontroll. Det ser svenska ekonomichefer som de främsta vinsterna med automatiserade fakturaprocesser.
Det visar denna undersökning gjord av Novus på uppdrag av InExchange.
Men att omvandla önskat ideal till en realitet tycks många avvakta med. Sveriges digitala framsteg sker inte alls i den hastighet som landets myndigheter hoppats. Tre statliga verk vill därför lagstadga om obligatorisk e-faktura för företag och offentlig förvaltning.

Den vilja som Skatteverket, Bolagsverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) uttryckt i det här fallet resulterade tidigare i år i en hemställan till regeringen. Nämnda myndigheter vill se att det tillsätts en utredning om obligatorisk e-faktura inte bara från det offentliga till företag utan även företag emellan.
Nu inväntas tålmodigt ett svar.
Men det är på samma gång fritt fram att gå händelserna lite i förväg.
Frågan är: hur förberedda är vi i Sverige på dessa kommande krav? 

Fokus på dagsläge och framtid

InExchange tog för några månader sedan kontakt med Novus för att undersöka den saken. Novus, som är landets ledande undersöknings- och analysföretag, genomförde i sin tur beställda rundfrågning under november och december.
Uppdraget rubricerades med titeln “Framtidens ekonomiavdelning”. Den ämnesbeskrivningen uttalade hela syftet egentligen. Nämligen att tydliggöra ekonomichefers inställning om vilken roll ekonomiavdelningarna har i dagens företag och hur framtidens ekonomiavdelning ska verka.

Förslag på obligatorisk e-faktura

Inriktningen bottnade, som sagt, i de stora digitala förändringar som är på gång. EU-kommissionen har föreslagit en ny utformning av momsdirektivet – VAT in The Digital Age – i vilket e-fakturan är föreskriven som obligatorisk vid gränsöverskridande handel medlemsländerna emellan. Om förslaget får EU-parlamentets godkännande blir sannolikt effekten att de inhemska marknaderna får följa efter. DIGG menar till och med att det är ett måste. Det är också därför DIGG och ytterligare två statliga verk förordar ett lagkrav som styr mot e-faktura.

Pappersfakturor en tidsbov

Novus fick svar från 151 ekonomichefer av vilka har sin CFO-roll antingen på ett företag med 50 till 99 anställda (56 %) respektive över 100 anställda (44 %). Undersökningen bestod av sju frågor med ett stort urval av svarsalternativ samt en öppen fråga där den intervjuade fick önska fritt hur den perfekta ekonomiavdelningen skulle se ut gällande det praktiska arbetet.
Klart är att det inte krävs någon djupare analys för att se kopplingen mellan tidsbesparing och lättnaden över att kunna rationalisera bort papper i fakturahanteringen. I svarsalternativen vad gäller uppskattad tid som läggs på inkommande pappersfakturor konstaterade 43 procent att det går åt mer än fem minuter och till och med över tio minuter.
Att så många av de svarande avsätter så mycket tid till detta är onekligen en tankeställare. Det är rent av alarmerande. Och det är således en stark utbredd önskan att ta sig ur den tidsfällan. Att “spara tid” anses som synes som det viktigaste syftet med att automatisera fakturaflödet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson
Nya medarbetare_InExchange Nya medarbetare_InExchange
I Fokus

Våra nytillskott gillar trivseln och gemenskapen

”Roligt, lärorikt och trivsamt”. Det är intrycken som dominerar när vi frågar våra senaste rekryteringar hur de upplever att jobba på InExchange.
Per Gustafsson
I Fokus

Ett steg som förädlar kontakten med kunderna

Supporten på InExchange har tack vare den nya bolagsbildningen förvandlats till servicedesk. ”Vi har fått större resurser och kan jobba mer proaktivt” säger Lars Andersson.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise