Ingen enighet om ViDA den här gången heller

Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem. Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem.

En politisk enighet kring ViDA-reformen hänger alltjämt i luften.
Efter många sega turer förväntades en framförhandlad kompromiss bli antagen när EU-ländernas finansministrar sammanträdde vid tisdagens ECOFIN-möte i Bryssel.
Men Estland använde sitt veto i omröstningen. Därmed dröjer ett godkännande i minst en månad till. Antas kompromissen till slut blir det krav på digital rapportering av transaktioner inom EU, men införandet senareläggs rejält.

EU-kommissionens förslag på en uppgradering av det föråldrade momsdirektivet, VAT in The Digital Age (Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern), presenterades i december 2022. Då fanns en from förhoppning om att hela förslagspaketet, inklusive obligatorisk e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU, skulle vara förverkligat till 2028.
Men originalutkastet blev hårt kritiserat från flera håll.

Enda framkomliga vägen var därför att skruva i förslaget och hitta varianter som kunde accepteras på alla fronter. Under Belgiens nuvarande ordförandeskap i EU har det jobbats intensivt med att skapa en kompott som kunde stödjas av samtliga. Ett arbete som man inför tisdagens ECOFIN-möte trodde skulle bära frukt i form av ett unisont ja till den reviderade upplagan med sitt ändrade innehåll och tidsplan.
Så blev det emellertid inte. Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem fick meddela på den efterföljande presskonferensen att en samlad uppgörelse aldrig nåddes.
– Olyckligtvis är ett medlemsland (Estland) inte berett att tillstyrka lagda förslag, men vi är ändå övertygade om att det som ligger på bordet är en tämligen balanserad kompromiss som alla medlemsstater borde vara redo att acceptera, menade Van Peteghem och förtydligade:
– Det faktum att en medlemsstat fortsatt reserverar sig påverkar inte vår vilja att snart komma fram till en lösning. Vi fortsätter jobbet att få en kompromiss i lås.

Ny chans om en månad

Estlands motstånd bottnar i ett missnöje som berör plattformsekonomin och definitionen av leverantör, men givetvis kommer det att knådas ytterligare en vända för att om möjligt omvända estländarna de närmaste veckorna. Efter alla ansträngningar vill Belgien verkligen se att unionen enas om ett ViDA-paket innan deras ordförandeskap är över vid halvårsskiftet. En sista chans ges vid nästa ECOFIN-möte den 21 juni.   

Huvudpunkterna i kompromissen, som nu stupade temporärt (?), är dessa:

  • I juli 2027 ska nya regler träda i kraft gällande plattformsekonomi och enkel momsregistrering. Plattformar för korttidsuthyrning och samåkning blir i fortsättningen ansvariga för att fakturera och samla in moms på leverantörens vägnar. I fallet med enkel momsregistrering kommer IOSS (Import One Stop Shop) att utvidgas med e-handel och disponering av interna lager över EU:s gränser.
  • I juli 2030 är avsikten att introducera krav på digital rapportering av transaktioner inom EU till skattemyndigheterna. E-fakturering blir obligatorisk för dessa transaktioner, men medlemsstaterna har frihet att utveckla egna rapporteringsprotokoll och tekniska specifikationer.
  • Slutligen, i januari 2035, kommer befintliga nationella system för e-fakturering att harmoniseras med EU-standarden vilket är betydligt senare än vad som var tänkt. Startskottet var från början satt till 2027 med ett planerat genomförande 2030. Varför den här delen i ViDA-reformen senareläggs så kraftigt tydliggör det faktum att flera länder (exempelvis Italien, Frankrike och Polen) hyser en oro över att lägga resurser på en gemensam EU-modell i ett läge där det investerats i såväl sjösatta som planerade egenhändiga system.  

Riskerar att försena en helhetslösning

För den som hade hoppats på en lösning där medlemsstaterna gemensamt skulle komma överens om en gränsöverskridande standard, för att underlätta fakturatrafiken länder emellan, är framförhandlade jämkning en besvikelse.
Niklas Andersson, produktchef på InExchange, hade önskat att diskussionerna om ViDA-förslaget kunde hållits med ett betydligt mindre inslag av protektionism.
–  Att det skulle utverkas en del kompromisser hade nog inte gått att förhindra, men genom att lägga fram ett underlag där lydelse och omfattning ändrats en hel del introduceras också risken att ursprungsförslaget urvattnas i överkant. Det öppnar för att alla länder etablerar sina egna standarder och regler, konstaterar Niklas skeptiskt.
–  Detta kan i sin tur innebära att det blir svårt att förenkla internationell handel med fokus på teknik och kostnad. Med den konsekvensen att det kommer att ta ännu längre tid att få till en helhetslösning, inser han.

Lag om e-faktura i flera länder

Men ViDA-författningen, i nuvarande utseende, ger dock medlemsländerna större handlingsfrihet att introducera lagar om elektronisk fakturering nationellt än vad som funnits förut. Tidigare krävdes ett godkännande från EU-kommissionen. Från och med i år är det kravet slopat. Vi ser effekterna runt om i Europa. En rad länder har aviserat att man under de närmaste åren kommer att lagstifta om obligatorisk e-faktura vid inhemska transaktioner mellan företag (B2B). Belgien, Polen och Kroatien skrider till verket 2026, Tyskland planerar ett införande senast 2028 och i Frankrike väntar obligatorisk e-faktura och digital rapporteringsskyldighet för B2B och B2C från och med september 2026.
När Sverige tar initiativ i samma riktning finns det däremot inga besked om.

Bildtext: Belgiens finansminister Vincent Van Peteghem fick meddela vid en presskonferens under tisdagseftermiddagen att det inte blev någon uppgörelse angående ViDA-reformen under ECOFIN-mötet i Bryssel. Foto: EU

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Billentis-rapporten 2024. Billentis-rapporten 2024.
Omvärld

E-fakturans framfart blir som “en tornado”!

Lika häftig som en tornado! Så förutspås e-fakturans utbredning de närmaste åren av de välrespekterade branschanalytikerna Marcus Laube och Bruno Koch.
Per Gustafsson
Niklas Andersson_VAT In The Digital Age Niklas Andersson_VAT In The Digital Age
Omvärld

“Sverige anses negativt till ViDA – det är genant”

Sverige klassas som negativt inställt till ViDA av EU-kommissionen. ”Det är faktiskt genant” konstaterar Niklas Andersson, produktchef på InExchange.
Per Gustafsson
E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt
Omvärld

E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

En lagstiftning om föreskriven e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är som bekant på gång runt om i Europa. Vi uppdaterar er om dagsläget.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise