Nytt EU-program tar e-fakturan till nästa fas

EU-direktivet om obligatorisk e-faktura vid offentlig upphandling är numera verkställt inom den europeiska gemenskapen. Det betyder att programmet som tillsattes för att underlätta genomförandet, European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF), också är fullbordat.
Nu går arbetet in i nästa fas.
– CEF-programmet är avslutat, men vi är redo att fortsätta etableringen av e-faktura genom programmet Digital Europe så fort det är på plats, säger CEF-representanten Solène Drugeot.

Solene Drugeot
Solène Drugeot, CEF einvoicing Stakeholder Onboarding Manager.

Det är nederländska NMBF (Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement) som publicerar en intressant intervju med Solène Drugeot (CEF einvoicing Stakeholder Onboarding Manager). NMBF tjänar som plattform för samråd och är oberoende rådgivare till den nederländska regeringen. Dess roll är att underlätta debatten nationellt om marknadsföring av e-fakturering och e-upphandling.
Inrättandet av NMBF var en direkt följd av EU-direktivet 2014/55/EU. Alltså det direktiv som nu, sju år senare, implementerats enligt de intentioner som var beslutade.
Hur processen förlöpt, och vilka fördelar som skapats, har sammanfattats inom ramarna för CEF-programmet. CEF-teamet släppte nyligen två så kallade nyttoanalyser, som ni har länk till HÄR, i vilka man gjort djupare utvärderingar.
Solène Drugeot tar upp studierna i intervjun med NMBF.
– Det vi fann var lägre driftskostnader, minskade administrativa bördor, reducerade betaltider och att det bidragit till att utveckla elektronisk upphandling, säger hon och konstaterar vidare:
– År 2019 rapporterade Frankrike en total kostnadsbesparing gällande administration på 30 procent. Slovenien och Sverige rapporterade 50 respektive 25 procent.
Procentsiffrorna fastställdes genom att ta faktan från respektive medlemsstat, som inkom via ett särskilt frågeformulär, och sätta samman detta med CEF-teamets egna utförliga forskningar.

Insatser utöver lagen

Varje medlemsstat har genomfört direktivet i sin nationella lagstiftning. I Sverige infördes lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) den 1 april 2019. Lagen säger att man som leverantör till offentlig sektor måste skicka elektroniska fakturor enligt en europeisk norm. Vare sig PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas som e-faktura.
– I de medlemsstater som uppmanat företag att skicka e-fakturor till offentliga myndigheter, till exempel Sverige och Nederländerna, märkte vi ett större införande av e-fakturering. Men det är viktigt att säga att i dessa länder har man, utöver den lagliga skyldigheten, också gjort insatser för att påskynda en omställning, förklarar Solène Drugeot och poängterar:
– Frankrike går i samma riktning med obligatorisk e-fakturering för företag från och med 2023.

Behåller samarbetet

I och med att EU-direktivet 2014/55/EU är implementerat är CEF-programmet formellt avslutat. I stället kommer Digital Europe Programme att ta vid.
– Vi vill behålla vårt nära samarbete med alla intressenter inom e-fakturering, säger Solène Drugeot till NMBF och ser tydliga områden att sikta på:
– Jag kan tänka mig att vi i det nya Digital Europe-programmet kommer att fokusera mer på till exempel e-fakturering från företag till företag. Ytterligare förbättringar av kompabiliteten ur driftsynpunkt – där vi ser att Peppol har en betydande inverkan – och internationaliseringen av den europeiska standarden finns också på vår önskelista.
– Sedan kan dessutom en kapitalisering av e-faktureringsstandarden för att förbättra processerna för momsrapportering vara ett bra arbetsområde, resonerar hon.

Med e-faktureringen permanentad mellan företag och myndigheter känner sig Solène Drugeot sporrad att driva utvecklingen vidare.
– Förhoppningsvis kan vi leverera fortsatt stöd till EU:s intressenter – oavsett om det är myndigheter, tjänsteleverantörer eller företag – i deras ansträngningar att höja sin e-fakturering till en högre nivå, säger hon och tillägger avslutningsvis:
– Jag är mycket tacksam för det engagemang vi mött hittills. Vårt team kommer att göra sitt bästa för att det ska upprätthållas. Jag tror uppriktigt att vårt samarbete i olika teman kring e-faktura är en källa till en kontinuerlig förbättring av EU:s interoperabilitet.

Originalintervjun med Solène Drugeot läser ni här:
https://www.nmbf.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/eu-stakeholder-cooperation-major-asset-for-e-invoicing-adoption

Foto: CEF (porträtt) och Guillaume Périgais (EU-flaggor)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

I Fokus

Här är vårt radarpar i kundservice

Har ni som kund behov att kontakta InExchange är det hos kundservice ni hamnar först. Där träffar ni antingen Annika eller Annelie vilka bildar en suverän serviceenhet ihop.
I Fokus

Mindre matsvinn och socialt stöd i samma koncept

InExchange väljer att stötta föreningen Ätbart som omfördelar livsmedel så att matsvinnet minskar och att varorna når socioekonomiskt utsatta i stället.
I Fokus

Viktiga insatser för att göra skillnad

InExchange har en tydlig policy när det handlar om att ekonomiskt stötta evenemang och organisationer. Vi som företag vill göra skillnad för dem som behöver hjälpen mest.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram