Obligatorisk e-fakturering B2B runt om i EU

Paris Paris

Om VIDA-initiativet träder i kraft kommer det om fem år att krävas e-faktura vid all gränsöverskridande handel inom EU.
Men redan vid årsskiftet blir det tillåtet för medlemsstaterna att nationellt införa krav på e-faktura mellan företag (B2B) utan att behöva beviljas undantag av EU.
Flera europeiska länder tar vara på den möjligheten. Ett exempel är Frankrike som beslutat att från juli 2024 till januari 2026 etappvis implementera obligatorisk e-fakturering och e-rapportering för B2B.

Europakommissionens förslag på ett uppdaterat momsdirektiv – VAT In The Digital Age – ser ut att påskynda utvecklingen med obligatorisk e-faktura på många håll i Europa. Även om innehållet i det omfattande förslagspaketet inte är godkänt av EU-parlamentet, och trots att framtagna förändringar är planerade att implementeras efterhand, är trenden tydlig redan nu.
Allt fler nationer aviserar lagstiftning om e-fakturering B2B inom närtid.

Inför kravet i omgångar

Reglerna i Frankrike säger för närvarande att alla företag, oavsett storlek, måste godta e-fakturor senast den 1 juli 2024. Sedan trappas bestämmelserna upp. För från och med det datumet påbörjas etableringen av ett nytt franskt B2B e-fakturerings- och e-momsrapporteringssystem. I reformen ingår krav om obligatorisk elektronisk fakturering och elektronisk rapportering av bokföringsuppgifter mellan privata företag.
Under senvintern och våren 2024 kommer den nya ordningen att testas i form av ett pilotprogram. Därefter verkställs införandet i omgångar från och med 1 juli 2024. Först ut gällande obligatoriskt utfärdande av e-fakturor och e-rapportering är stora företag. Den 1 januari 2025 är turen kommen till små och medelstora företag med färre än 5000 anställda och från den 1 januari 2026 omfattas även de minsta företagen med färre än 250 anställda av den här nya paragrafen.  

Fyra andra exempel

Det är rejäl aktivitet även på andra håll på kontinenten.

Tyskland har fått grönt ljus till att införa obligatorisk inhemsk B2B e-fakturering från den 1 januari 2025. Europeiska kommissionen har skrivit ett förslag som ligger till grund för själva genomförandebeslutet: “”Tyskland anser att införandet av obligatorisk elektronisk fakturering inte skulle vara särskilt betungande för företag eftersom obligatorisk elektronisk fakturering i Tyskland redan är vanlig praxis inom många sektorer av ekonomin och är obligatorisk inom området för offentlig upphandling. (…) Användningen av elektroniska fakturor skulle ge långsiktiga besparingar tack vare att pappersfakturor försvinner, och därigenom minska kostnaderna för att utfärda, skicka, behandla och lagra fakturor.”

Rumänien har fått ett likartat utlåtande från Europeiska kommissionen. Rumänien är dessutom ännu snabbare med obligatorisk B2B e-fakturering nationellt. Här kommer lagen i fråga att gälla från och med 1 januari 2024. Deras inhemska skatteförvaltning påtalar att obligatorisk e-faktura tillsammans med skyldigheten att rapportera dessa transaktioner till dem skulle ge fördelar i kampen mot bedrägerier och skatteflykt. 

Polen går också framåt när det gäller användningen av elektronisk B2B-fakturering. Det polska finansministeriet har givit mandat till ett nationellt e-faktureringssystem (KSeF), som träder i funktion den 1 juli 2024 och som kommer att vara en central statlig plattform för utfärdande och mottagning av elektroniska fakturor. Företag ska skicka alla elektroniska fakturor till KSeF där de förses med en digital tidsstämpel.

Spanien antog under fjolåret en lag som fastställer att alla B2B-transaktioner uteslutande bör stödjas av e-fakturor. De mjukvarulösningar som används av skattepliktiga för att generera, bearbeta och validera dessa fakturor ska godkännas av skatteförvaltningen. Företag med årliga intäkter på 8 miljoner euro eller mer kommer att vara skyldiga att följa mandatet senast ett år efter det datum när den tekniska specifikationen blir antagen av landets skatteförvaltning. Övriga företag kommer att ha två år på sig.

Tyst angående hemställan

I Sverige skickade Digg (Myndigheten för digital förvaltning), Bolagsverket och Skatteverket en gemensam hemställan till regeringen i början av februari. I den skrivelsen förelogs regeringen att utse en särskild utredare med uppdraget att undersöka förutsättningarna att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura, dels vid fakturering mellan företag (B2B) och dels från offentlig förvaltning till företag (G2B).
“Det är angeläget att föreslagna utredning påbörjas så snart som möjligt” betonade de tre verken i sin framstöt, men det har ännu inte kommit någon reaktion från finansdepartementet och regeringen. Allt i nuläget är spekulationer. Vanligaste gissningen är att inget kommer att hända i frågan förrän ViDA är beslutat av EU.

Den långa handläggningstiden behöver inte nödvändigtvis bromsa digitaliseringstakten i Sverige, men visst märks en begynnande ängslan över att vi hamnar på efterkälken. Arvid Perbo, analytiker på Digg, inledde ett seminarium i Almedalen med att presentera resultatet från Diggs rapport “Digitala Sverige 2022”. Arvid drog följande slutsats:
– Tar vi vår utgångspunkt i EU:s ambitioner så vill jag påstå att det går bra för Sverige. Särskilt för näringslivet. Förvaltningen halkar däremot efter. Vi är kort sagt bra, men vi är sällan ett föregångsland på digitaliseringsområdet.

Allt om VAT In The Digital Age hittar ni HÄR

Europeiska kommissionen har sammanställt en faktasummering över e-fakturans utbredning inom och utanför EU. Se vidare på länken:
eInvoicing Documentation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Niklas Andersson_VAT In The Digital Age Niklas Andersson_VAT In The Digital Age
Omvärld

“Sverige anses negativt till ViDA – det är genant”

Sverige klassas som negativt inställt till ViDA av EU-kommissionen. ”Det är faktiskt genant” konstaterar Niklas Andersson, produktchef på InExchange.
Per Gustafsson
E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt
Omvärld

E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

En lagstiftning om föreskriven e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är som bekant på gång runt om i Europa. Vi uppdaterar er om dagsläget.
Per Gustafsson
GENA_uttalande om ViDA GENA_uttalande om ViDA
Omvärld

GENA befarar att ViDA tappar syftet

ViDA-förslaget har reviderats ideligen i höst. Enligt GENA riskerar förhandlingarna mynna ut i en lösning som vore sämre än att inte ändra alls.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise