Samverkan är nyckelordet för NEA

NEA Operatörssamverkan NEA Operatörssamverkan

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) har drygt ett 40-tal direktanslutna medlemmar. Organisationen håller flera sammanträden varje år. I tisdags var det dags igen. Som vanligt blev det ett innehållsrikt möte. Den här neutrala mötesplatsen för tongivande aktörer verksamma inom elektroniska affärer fyller ett stort behov.
– Insikten är att vi måste samarbeta för att lösa det som våra kunder begär av oss. Vi kan inte sitta själva i det arbetet. Det kräver samverkan, menar Stefan Winbo, nordisk produktchef på Postnord Strålfors och styrelsemedlem i NEA.

NEA har regelbundna möten, men håller vi oss specifikt till organisationens arbetsgrupp för operatörssamverkan brukar det bli cirka fem sammankomster om året. Under pandemin har det skett uteslutande på länk, men eftersom restriktionerna lättat så sakteliga utgjorde tisdagens sittning ett smärre trendbrott. I Skövde kunde Henrik Möller, samtrafikansvarig på InExchange och ordförande i NEA:s grupp för operatörssamverkan, glädjande nog följa mötet ihop med Stefan Winbo och Henric Andersson, från Postnord Strålfors, vilka hade rest upp från Alingsås över dagen.
Trion satt uppkopplade på InExchange och hade en dialog med mötets övriga deltagare via en stor bildskärm. Bortåt 30 personer fanns med på länk. Diskussionerna var konstruktiva och pågick länge. Så gott som hela eftermiddagen gick åt, men det var väl spenderad tid.
– Det är jätteviktigt att ha ett forum, att alla får vara med och ha en talan, betonar Henric Andersson, product specialist på Postnord Strålfors, och understryker:
– Ska vi nå våra mottagare behöver vi göra förbindelserna enkla mellan oss som säljer den här typen av tjänster för att göra det så bra som möjligt för våra kunder.
Stefan Winbo talar i samma termer. Ingen operatör tjänar på att sitta på egen täppa. Samverkan spelar en nyckelroll.
– Som jag sa: vi kan inte sitta själva. Vi är en del av en lång leveranskedja med olika operatörer i mitten. Vi måste samarbeta för att inte bara lösa det dagliga utan också vara förutseende och hela tiden definiera nya utmaningar i kedjan som vi kan göra någonting åt.

Samförstånd före rivalitet

Stefan tar det öppna nationella register för e-adresser som NEA skapat (NEA eRegister) som ett utmärkt exempel.
– Vi identifierade problemet: att köpare och säljare har svårt att hitta varandra. Vi hade ett register, men inte fullt utbyggt. Kunde vi hitta en väg framåt? Ungefär så gick resonemanget. Sedan samverkade vi kring det, konstaterar han.
– Genom att det gått via NEA är det dessutom en oberoende part som tagit fram registret. Det är inte en av operatörerna som står bakom registret, påpekar Henric.
I det sistnämnda uttalandet ligger en viktig poäng. Medlemmarna i NEA är ju faktiskt, i grund och botten, affärskonkurrenter, men det är en rivalitet som man lyckas handskas med på ett utomordentligt sätt inom organisationen.
– Så bra förtrolighet som vi har i gruppen i dag har vi nog aldrig haft någonsin. Vi är tillräckligt öppna för att lösa problem, men har samtidigt tydliga regler att förhålla oss till. Det är inte tillåtet att prata om affärsrelaterade frågor som priser och dylikt. Det förbudet respekteras till fullo. Samarbetet är jättegott, försäkrar Stefan Winbo och Henrik Möller intygar samma sak.
– Det finns en stark förståelse för varandra, inskjuter han.

Konstruktivt forum

Det positiva klimatet gynnar givetvis organisationens diskussioner. Syftet är att väcka bra idéer som kan leda till lika bra lösningar. Det finns mycket att ta upp. Tisdagens möte var så välspäckat att den avsatta tiden fick drygas ut med några minuter.
Vad står högt på agendan i nuläget?
– Registerfrågan är en stor puck. I dag hade vi också inbjudna gäster från systemleverantörer och diskuterade hur vi kan göra livet enklare för riktigt små mottagare och avsändare. Vi fick jättebra input för det fortsatta arbetet, berättar Stefan Winbo och får medhåll av Henric Andersson.
– Jag tycker att vi medlemmar är väldigt överens. Sedan har vi olika nivåer och olika typer av kunder som gör att man fullt naturligt ser det på olika sätt. Vissa av oss operatörer har många små kunder och vissa har ett fåtal stora kunder och dessa kategorier kan ha olika krav eller förutsättningar, konstaterar han avslutningsvis.

Bildtext: Henrik Möller, InExchange, flankerad av Henric Andersson (till vänster) och Stefan Winbo, båda Postnord Strålfors. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Niklas Andersson_VAT In The Digital Age Niklas Andersson_VAT In The Digital Age
Omvärld

“Sverige anses negativt till ViDA – det är genant”

Sverige klassas som negativt inställt till ViDA av EU-kommissionen. ”Det är faktiskt genant” konstaterar Niklas Andersson, produktchef på InExchange.
Per Gustafsson
E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt
Omvärld

E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

En lagstiftning om föreskriven e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är som bekant på gång runt om i Europa. Vi uppdaterar er om dagsläget.
Per Gustafsson
GENA_uttalande om ViDA GENA_uttalande om ViDA
Omvärld

GENA befarar att ViDA tappar syftet

ViDA-förslaget har reviderats ideligen i höst. Enligt GENA riskerar förhandlingarna mynna ut i en lösning som vore sämre än att inte ändra alls.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise