Skattekontroll och dokumentutbyte i samma modell

DCTCE DCTCE

Samordning i stället för interna lösningar. 
Det är målet med den rekommendation om en decentraliserad modell för skatteuppföljning som lagts fram i dagarna och som bland annat EESPA och OpenPeppol tagit initiativ till.
Enligt expertrådet, som står bakom underlaget, är det fullt genomförbart att slå vakt om nuvarande interoperabilitet samtidigt som behovet av en skärpt skattekontroll tillgodoses.

EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) är en intresseorganisation för kontinentens e-fakturaoperatörer. Totalt ingår 90 medlemmar. Det primära med samarbetet och huvudskälet till att sammanslutningen bildats är att man tillsammans vill verka för ett harmoniserat digitalt Europa. 
Mycket är uträttat för att nå det syftet, men det dyker alltid upp nya utmaningar som behöver övervinnas med konstruktivt tankearbete. Ett dagsfärskt exempel är synpunkterna kring en decentraliserad CTC- och utbytesmodell (DCTCE) som en särskild expertgrupp, tillsatt av bland annat EESPA och OpenPeppol, presenterar i ett nyutkommet dokument.

"Inte affärsvänliga"

CTC (Continuous Transaction Control) är den transaktionsbaserade momsrapportering som allt fler nationella skatteförvaltningar väljer att införa. Avsikten är förvisso god, men kruxet är att det implementeras olika CTC-modeller från land till land. Skattebetalare som är verksamma i mer än ett land tvingas navigera i olika lösningar som allihop har samma ekonomiska funktion.
Modellerna är, enligt experterna bakom den färska rapporten, “designade utifrån ett skatteoptimeringsperspektiv och inte så affärsvänliga som de skulle kunna vara.”

Gynnsam balans

Saken är den att det ena inte behöver utesluta det andra.
Rapportens författare, däribland e-fakturapionjären och Billentis-ägaren Bruno Koch och EESPA:s förre generalsekreterare Charles Bryant, åskådliggör i sin genomgång hur utbudet av individuella CTC-modeller kan ersättas med en paraplymodell som omfattar samtliga berörda länder.
Rådet i fråga har valt att kalla lösningen DCTCE (Decentralized CTC and Exchange Model) och menar att detta utgör “nästa generationsmodell för elektronisk rapportering och fakturering”. Åsikten är att man med DCTCE konstruerat ett innovativt sätt som åstadkommer en sund balans av fördelar både för det offentliga och för det privata baserade på smidiga standarder och tillgänglig teknik.

Vill utvidga Peppol

Peppol CTC Peppol CTC
Den tillsatta expertgruppen anser att Peppols nätverk kan utvidgas och involvera skattemyndigheterna via ett femte tillagt hörn.

I sin redovisning stannar inte experterna vid att enbart beskriva framkomliga vägar generellt. Det sakkunniga sällskapet framhåller att det finns en lovande lösning under avancerad utveckling. Närmare bestämt Peppol CTC. Det är en utvidgning av Peppols nuvarande fyrhörnsmodell till en femhörnsmodell där det tillkommande hörnet blir accesspunkternas kommunikationsyta med berörd skattemyndighet. 
Det vore, enligt förslagsställarna, den perfekta basen.
Vi citerar återigen summeringen som EESPA lagt ut på hemsidan:
“DCTCE-modellen tillhandahåller ett nätverk som stödjer införandet av effektiv elektronisk fakturering för hela ekonomin nära integrerat med en CTC-funktion. Det skapar ett attraktivt värdeerbjudande för att stödja interoperabilitet mellan ekonomiska aktörer av alla storlekar.”
Omskrivet i enklare ordalag betyder det i praktiken: här är modellen som tillåter noggrannare skattekontroll med nuvarande samtrafik i bibehållet skick.

Intresserade att läsa rapporten? Ni laddar ner den HÄR

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Niklas Andersson_VAT In The Digital Age Niklas Andersson_VAT In The Digital Age
Omvärld

“Sverige anses negativt till ViDA – det är genant”

Sverige klassas som negativt inställt till ViDA av EU-kommissionen. ”Det är faktiskt genant” konstaterar Niklas Andersson, produktchef på InExchange.
Per Gustafsson
E-fakturalag Europa runt E-fakturalag Europa runt
Omvärld

E-fakturalagar i Europa – här är dagsläget

En lagstiftning om föreskriven e-faktura vid transaktioner företag emellan (B2B) är som bekant på gång runt om i Europa. Vi uppdaterar er om dagsläget.
Per Gustafsson
GENA_uttalande om ViDA GENA_uttalande om ViDA
Omvärld

GENA befarar att ViDA tappar syftet

ViDA-förslaget har reviderats ideligen i höst. Enligt GENA riskerar förhandlingarna mynna ut i en lösning som vore sämre än att inte ändra alls.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise