Vad är en accesspunkt?

För att ansluta till Peppol behövs en så kallad accesspunkt. Det är förbindelsen som gör att man kan utväxla elektroniska affärsdokument inom Peppols infrastruktur. Flödet av dokument mellan accesspunkterna kan liknas vid samtal i ett vanligt mobilnät. Oavsett telefonfabrikat eller operatör kan man ringa till vem man vill.
Accesspunkt Accesspunkt

Vem är accesspunkt?

Accesspunkter är operatörer eller tjänsteleverantörer som, likt InExchange, förmedlar dokument till en annan accesspunkt. 
Är det frågan om en operatör talar vi många gånger om en så kallad VAN-tjänst. Handlar det om en tjänsteleverantör som erbjuder olika former av ERP-lösningar är accesspunkten ofta inbyggd i deras system.
För att bli accesspunkt i Peppol krävs en kedja godkännanden. Först och främst behövs det ett medlemskap i OpenPeppol. Därefter tar en certifieringsprocess vid. Att vara medlem i OpenPeppol innebär också en kostnad. Organisationen tar ut en årlig medlemsavgift.

Skyldigheter som accesspunkt

  • Som mottagande accesspunkt måste man ta emot dokument som följer standarden Peppol BIS.
  • Den accesspunkt som sänder formatet har en skyldighet att validera alla dokument som skickas till annan accesspunkt. Som mottagande accesspunkt och mottagare slipper man därmed att testa fakturorna från varje leverantör. Alla skickar på samma sätt.
  • För att godkännas som accesspunkt krävs en tillgänglighetsgrad på 99,5 procent.
  • Det är obligatoriskt för samtliga accesspunkter att bevaka Peppols kontinuerliga releasefönster och utföra de uppdateringar av systemet som sker minst två gånger per år.
  • Som accesspunkt har man inte tillåtelse att debitera någon annan accesspunkt för trafiken.

Ett avtal istället för flera

Det krävs inga samtrafikavtal mellan de tjänsteleverantörer, eller operatörer, som har accesspunkter i Peppols nätverk, så kallade bilaterala samtrafikavtal som det benämns formellt. I stället tecknar operatören ett enda avtal gentemot en Peppolmyndighet. I Sveriges fall är det DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).
Varianten med flera routingregler, som vi nämnde inledningsvis, är annars vanligt förekommande. Vi har det i Sverige bland annat. Tidigare krävdes det samtrafikavtal med varje separat VAN-operatör för att routa trafiken däremellan. Naturligtvis innebar det ett jättejobb för alla. Var det 200 VAN-operatörer skulle det upprättas samtrafikavtal med var och en av dessa 200.
I fallet med Peppol behövs således inget samtrafikavtal. När en operatör godkänts som accesspunkt är det fritt fram att kommunicera med övriga godkända accesspunkter i Peppols nätverk.

DEN HÄR texten ingår i en större samling med artiklar om Peppol

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise