AI-debatt: tekniken underordnad målet

Säg Artificiell Intelligens och många ser genast framför sig robotar med långa metallarmar.
Men när AI debatterades nyligen under konferensen ”Purchase to pay – digitaliserad inköpsprocess” i Stockholm var det knappast tekniken som hamnade i centrum.
Däremot möjligheterna som AI skapar för inköpsprocessen.

Den dystopiska bilden av AI i form av robotar som utvecklar övernaturlig intelligens och utplånar mänskligheten – som vi ofta matas med via bioduken – var måhända dominerande i åhörarstolarna i Berns salonger, men på scenen gavs en långt mer sansad återspegling av detta superaktuella ämne.
Där stod Anders Markström, affärsarkitekt på InExchange, i sällskap med Erica Masman, produktmarknadschef Visma Commerce, Ernest Wessman, vd e-Avrop, och Ragnar Lindholm, marknads- och försäljningschef Primona. Tillsammans bildade kvartetten en panel som samtalade utifrån utgångspunkten ”Framtidens inköpsprocess”.
Hur påverkas den digitala transformationen inköpsorganisationerna? Hur kommer en inköpsorganisation att arbeta om fem eller tio år? Är leverantörerna rustade för att möta förändringarna inom digitala processer? Har de resurser och kompetens att införa maskinlärning och AI i sina system?
Det var ungefär den sortens frågeställningar som behandlades.

Alla fyra lät förstå att framtiden redan är här, men att vi generellt inte tagit tillvara på möjligheterna som står till buds. Kanhända just för att det är alldeles för hårt fokus på tekniken och att det finns utbredda farhågor om att AI-programmerad utrustning ska lägga beslag på våra jobb.
Kort sagt: AI är en stor men dåligt tillvaratagen tillgång.
Anders Markström pekade direkt på en synnerligen viktig komponent:
– Det vanliga i dag, när man bokför i ett affärssystem, är att man bara plockar ut viss data ur fakturan och att den informationen sedan används för analyser. Detta trots att det går att utvinna så mycket mer.
– Det rimliga är att använda originalinformationen i så stor omfattning som möjligt. Exempelvis genom en leverantörs försorg på det sätt som InExchange gör. Vi ser till att spara informationen åt våra kunder på fakturorna som passerar via oss.
Rådet från Anders var därför glasklart:
– Se till att ingen digital information slängs. Den som har mest information kommer att vinna.

Erica Masman påpekade för sin del att man helst ska tona ner den tekniska sidan. Fokus bör ligga på strategi och syfte. Hur AI och machine learning ska integreras är egentligen aldrig första frågan på agendan.
– Lösningarna kan se olika ut, men jag tror det viktiga är när man kravställer för systeminköp i offentlig sektor att inte stirra sig blind på vilken teknik som används utan snarare tittar på vilka möjligheter som finns. Är det en molntjänst? Går det att nyttja data även från andra verksamheter? Vilka målsättningar vill ni ha? Och finns det i så fall tekniska möjligheter för de målbilder ni satt upp för verksamheten? menade hon i sitt retoriska resonemang och gav ett eget sammanfattande svar:
– Vilken teknik som behövs för att nå dit är underordnat, men man ska vara väldigt tydlig med vad man vill nå.

– Ja, tekniken är underordnad, instämde Ernest Wessman. AI är i ropet för att det sköljer över hela samhället. Det är en genomgripande samhällsförändring som vi ser. Det handlar inte så mycket om att kravställa och peta i våra system. Vad vi ska titta på är vilka processer vi har och hur vi vill att de ska fungera.
Ernest reflekterade samtidigt över teknikens implementering. Eller snarare takten på densamma. Det går inte så fort som det borde.
– Synar man den digitala inköpsprocessen har vi inte gjort tillgängliga vinningar med gårdagens teknik än. Det finns upphandlingssystem och beställningssystem och så vidare, men betänker vi möjligheterna som gårdagens teknik egentligen har potential för är vi inte alls i mål, hävdade Ernest krasst och lät lagom imponerad av den ålderstigna hantering som fortfarande utövas på många håll.
– Vi skriver underskrifter på papper, skannar in dem och skickar med e-post. Sedan säger vi att vi har en digital process. Men det är ju inte särskilt digitalt att jobba på det viset. Det finns mycket kvar att göra gällande grundläggande funktioner innan man går vidare.

Klicka på länken och se vår video:
Bättre inköp – ta vara på e-fakturans dolda potential

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise