Billentis report: nästa digitala fas i sikte

I rapporten Billentis e-invoicing report – som kommer ut vartannat år – ger branschanalytikern Bruno Koch raka besked. ”En kraftfull omvandling sker i vår bransch. Digitalisering är inte längre ett alternativ. Det är en nödvändighet” skriver han.
– Vi ser en utveckling som skapar nya möjligheter och nya spännande tjänster, preciserar Anders Jonsson, vd på InExchange.​

Schweizaren Bruno Koch är en galjonsfigur inom elektronisk affärskommunikation. Med sin oberoende rapport Billentis e-invoicing report förser han branschen med initierade iakttagelser av marknadsutvecklingen samtidigt som han ställer tillförlitliga framtidsprognoser. I dagarna kom 2019 års upplaga av den regelbundna utvärderingen vilken bär underrubriken ”The E-invoicing Journey 2019-2025”.

I den nyutkomna rapporten uppger Koch att den totala fakturamängden för 2019 beräknas omfatta 550 miljarder dokument över hela världen. Uppskattningsvis utgör andelen e-fakturor 55 miljarder och tillväxttakten förväntas de närmaste åren ligga mellan 10 och 20 procent. Bedömningen är att 2025 kommer det totala värdet på den globala e-faktureringsmarknaden att vara cirka 191 miljarder svenska kronor.

Men sifferredovisning i all ära. Rapportens styrka är dess stringens.
Koch pekar på vilka faktorer som just nu styr den digitala utvecklingen och slår fast vilka trender som är tydligast.
Pratar vi utveckling har offentlig sektor, skattemyndigheter och staten tagit över rollen från den privata industrin som primus motor. Det är i första hand lösningar av så kallat G2B-snitt (Government-to-Business) som stimulerar till en fortsatt digital expansion. Typexemplet är lagen om obligatorisk e-faktura vid all offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 april i Sverige.
– I Europa är det i regel argument som effektivisering och miljöhänsyn som anförs för att påskynda digitaliseringen. Går vi till andra delar av världen, som Latinamerika, ser man snarare till den skattemässiga aspekten. Det är skattemyndigheterna, och det offentliga i övrigt, som driver införandet av incitament som kan leda till mer vita pengar, konstaterar Anders Jonsson, vd på InExchange.
Även utvecklingstakten skiljer sig åt geografiskt sett. Europa, och då företrädesvis Norden, har alltid betraktats som ledande i den digitala transformationen vad gäller e-fakturor, men nu kommer andra länder på bred front. Anders Jonsson sätter fingret på Sydostasien. Det är knappast någon slump att Singapore var först med att upprätta en PEPPOL-myndighet utanför Europa.
– Länderna i Sydostasien bygger inte från grunden som vi har gjort. De hoppar på tåget där vi befinner oss just nu och har en mycket snabbare teknisk utveckling, noterar Anders.

Övergår vi till viktiga trender tar Billentis-rapporten upp såväl tekniska lösningar som olika affärsprocesser. Bruno Koch är av den uppfattningen att mycket av den senaste teknologin – som stormar fram i full fart – mognat generellt och är redo att användas i praktiken. I några fall är etableringen redan här. Han beskriver exempelvis övergången till POS-system (Point of Sale) och till mobil fakturering som oundviklig. Han är också oerhört bestämd i sin bedömning av marknaden och hur den kommer att förändras. Renodlad e-fakturatjänst kommer inte att räcka. Efterfrågan på att stödja andra dokumenttyper, systemprocesser och mervärdestjänster lär öka väsentligt.
Anders Jonsson är av precis samma mening.
– Tendensen är definitivt den att alla branscher som rör finansiella dokument och betalningar flyter samman även om man egentligen har olika inriktningar. Genom att digitaliseringen breder ut sig blir effekten att allting knyts ihop mycket tätare, resonerar han och menar att denna kollektiva rörelse in mot mitten säkerligen resulterar i en betydligt hårdare konkurrenssituation:
– Det kommer att bli viktigt att ha rätt produkter för de nischer man vänder sig till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Riksdagen Riksdagen
Nyheter

Avskaffade kravet ”Ett avgörande steg framåt”

Om en månad behövs inget räkenskapsmaterial i pappersform om det finns digitalt. ”Vi går in i en ny era av digital förvaring” säger Christofer Wiechert på InExchange.
Per Gustafsson
Byggmässa Byggmässa
Nyheter

Byggmässa som också bygger kontaktnät

InExchange besökte under onsdagen mässan Nordbygg. Dagen gav möjlighet att träffa befintliga kunder och samarbetsaktörer på partnersidan, men också skapa nya kontakter.
Per Gustafsson
Fredrik Hanses, InExchange Fredrik Hanses, InExchange
Nyheter

Inspirerande dag på Mötesplats Campus

”Bra möten och bra dialoger”. Det är Fredrik Hanses omdöme om mässan Mötesplats Campus i Östersund som InExchange deltog på i torsdags.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise