En färsk undersökning påtalar det som svensk byggsektor är medveten om.
Den digitala utvecklingen i branschen går trögt. Men tecken tyder på att det börjar lossna och det är viktigt.
– Alla aktörer i byggprocessen tjänar på en effektivare kommunikation, framhåller Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

”Låg digital nivå i byggsektorn – men nu tar utvecklingen fart”. Så löd summeringen när Svensk Byggtjänst själva satte rubrik på den undersökning som de under årets första kvartal gav Industrifakta i uppdrag att genomföra. Totalt intervjuades 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag av varierad företagsstorlek och med god geografisk spridning. Mindre än hälften bedömde att deras företag kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Och bara 35 procent angav att de i dag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner.
Varför tar utvecklingen så lång tid? Svensk Byggtjänst, som är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag, tror att en del av svaret ligger i att byggprocessen är komplex, att byggnationer uppförs ute i mark och terräng med många aktörer involverade.
– Då blir det svårare att identifiera och införa tydliga strategier och korrekta lösningar för digitaliseringar, säger Urban Månsson.
– Byggsektorn har också hamnat i ett läge där digitala lösningar främst handlar om besparingar och effektiviseringar. I en högkonjunktur präglad av tidspressade produktioner och brist på arbetskraft kan det vara svårt att lyfta blicken och tänka offensivt, fortsätter han.

Men Svensk Byggtjänst ser klara framsteg. Exempelvis det nya klassifikationssystemet CoClass som skänker branschen ett gemensamt digitalt språk. Känslan är överhuvudtaget den att gamla invanda mönster är på väg att brytas. I undersökningen uppgav de intervjuade att de ser en stor förbättringspotential. Framför allt inom administration, fakturering och ekonomi.
Ludvig Linnarsson, Account Manager på InExchange, tror att den bedömningen är korrekt. Han konstaterar:
– Kombinationen av invanda mönster och en administration ofta utlokaliserad till byggen har säkert gjort att det funnits en skepsis mot att ändra ingångna rutiner. Det är svårt att ändra i processer som medför en strukturell förändring.
– Men uppenbarligen finns insikten om fördelarna som en mer digitaliserad process medför. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det börjar röra på sig ordentligt även i byggbranschen, tillägger han.

Svensk Byggtjänst menar att alla aktörer i branschen tjänar på en effektivare kommunikation. En ökad digitalisering innebär på hela taget en mängd positiva effekter.
– Det betyder att vi snabbare kan utveckla de byggnader och anläggningar som behövs i samhället och att det sker på ett mer hållbart vis, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt, säger Urban Månsson.

Här laddar du ner rapporten Byggbranschen och digitalisering:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

InExchange rullar på även i utspridd upplaga

test

Gör som InExchange – följ Global Pride

Info med anledning av covid-19

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram