En knapp majoritet av företagen inom den privata sektorn är positiva till lagen som föreslår obligatorisk e-faktura till följd av offentlig upphandling.
Det visar en undersökning gjord av företaget InExchange.
Men organisationen Företagarna är negativa och anser att den föreslagna regleringen är alltför långtgående.

I undersökningen, utförd av InExchange, anger 54 procent av de tillfrågade inom privat sektor att de är positiva till lagförslaget som betyder att det kommer att krävas e-faktura vid all offentlig upphandling från och med april nästa år. 17 procent säger sig vara negativa medan 29 procent valt att svara ”vet ej”.
Totalt är det 556 företrädare för den privata sidan som deltagit i undersökningen.

Mårten Köllerström, vd på InExchange, menar att resultatet speglar hur marknaden mognat i relation till den digitala utvecklingen. Allt fler känner sig bekväma med att utföra sin fakturering elektroniskt.
– Det som förr var en teknisk fråga är ingen teknisk fråga längre. I dag är det tillgängligt för alla företag att enkelt skicka e-faktura, konstaterar Mårten Köllerström.

Kirsi Kiviluoto, P2P-specialist hos Bonnier Solutions AB, instämmer i att den digitala hanteringen är att föredra.
– Min åsikt är att alla fakturor bör komma elektroniskt. Det har väldigt många positiva effekter: det är bättre för miljön, det minimerar risken för försvunna fakturor och minskar ledtider. Detta ger snabbare hantering i vissa länder som har kutym med kortare betalningsvillkor. Jag ser bara fördelar, och för all del, några utmaningar också, men sådant är till för att lösas, säger Kirsi.

Men till skillnad mot den offentliga sektorn, där det närmast råder en unison positiv hållning till lagförslaget, finns det synpunkter från det privata näringslivet på ett obligatoriskt krav på e-faktura. Sveriges största företagarorganisation, Företagarna, agerade när ärendet låg ute på remiss och avstyrkte förslaget i sitt yttrande.
– Lagförslaget går onödigt långt i fråga om att det ska bli obligatoriskt för leverantörer till offentlig sektor att använda elektroniska fakturor som uppfyller den europeiska standarden. EU-direktivet kräver inte detta. Att leverantörer som inte förmår leva upp till detta krav dessutom riskerar en vitessanktion anser vi också är alltför långtgående, säger Ulrica Dyrke, jurist samt konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna.
I de invändningar Företagarna fört fram märks bland annat farhågor om att reformen riskerar att medföra svårhanterade omställningar för många företag.

Ängslan om att en digitalisering kanske kostar tid och resurser, som många inte tror sig besitta, återspeglas i undersökningen. 37 procent uppger just detta som svåraste utmaningen i att uppnå 100 procent e-faktura.
– Små företag har ju av naturliga skäl en liten personalstyrka och kan ofta även ha begränsade ekonomiska resurser. Detta medför att de ofta kan vara känsliga för olika former av krav som innebär en tids- och resurskrävande omställning i verksamheten. IT och digitalisering kan nog innebära särskilda utmaningar för många småskaliga entreprenörer som är experter inom sina sakområden, men inte är så insatta i digitaliseringsfrågor, menar Ulrica Dyrke.

I sitt resonemang pekar Ulrica på vikten av att övergången till e-fakturering måste göras praktiskt hanterbar för företagen och att det behöver tas fram tydlig och lättbegriplig vägledning.
Önskemålet är smidiga lösningar och det finns.
–  I dag sitter så gott som alla företag i Sverige, som fakturerar från ett affärssystem, med funktioner för att skicka en e-faktura. Om det inte är direkt integrerat i deras affärssystem så finns det enkla tilläggstjänster eller tredjepartslösningar att använda, framhåller Mårten Köllerström.

Önskar ni hela undersökningen komplett sammanställd som pdf-dokument finns den att hämta för nedladdning på följande länk:
http://old.inexchange.se.test/enkat/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

InExchange rullar på även i utspridd upplaga

test

Gör som InExchange – följ Global Pride

Info med anledning av covid-19

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram