DIGG ny digital mötesplats

I dag (3 september) invigs Sveriges nya myndighet för digital förvaltning, DIGG, i Sundsvall.
DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av offentlig sektor.
– Myndigheten är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter, förklarar generaldirektör Anna Eriksson i ett pressmeddelande.

I samband med starten tar den nya myndigheten över ett antal uppdrag som tidigare vilade på Ekonomistyrningsverket (ESV). Det gäller arbetet med e-handel och PEPPOL, uppdragen inom e-förvaltning och digitalisering samt att främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av eDelivery.
Enligt tidigare uttalanden av regeringen är styrningen av den digitala förvaltningen så komplex att det finns ett behov av en aktör som har ett samlat ansvar för frågorna på det här området. Ambitionen är att DIGG ska fylla den rollen och bli en naturlig mötesplats. Myndigheten ska stötta och driva på den digitala utvecklingen och man vill att det sker genom samverkan.

– Att bygga myndighet är, liksom digitalisering, en lagsport. Vi är många som varit viktiga i uppbyggnaden av myndigheten – och snart ännu fler som kommer att ingå laget som tillsammans ska se till att Sverige på bästa sätt kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi är ett lag av privatpersoner, eldsjälar och intresseorganisationer, företag, myndigheter, kommuner och landsting, understryker myndighetens generaldirektör Anna Eriksson i ett pressmeddelande.
– Alla som jobbar med digitalisering av offentlig sektor ska kunna se kontoret som en depå, inte en slutstation. Det här är en öppen plats. Hit är alla som vill bidra eller är nyfikna välkomna, framhåller hon.

Utnämningen av Anna Eriksson som generaldirektör för DIGG blev officiell i juli. Anna kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och IT. Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen och har också lång erfarenhet från det privata näringslivet.
Den nytillträdda chefen beskriver DIGG:s tillkomst som ett nytt historiskt kapitel där det oskrivna innehållet ska fyllas i gemensamt.
– Sverige har länge setts som en framstående nation vad gäller att ta tillvara möjligheterna som digitalisering ger. Det finns både förmåga och behov att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor för att kunna leverera morgondagens offentliga service på ett sätt som privatpersoner och företag förväntar sig. Myndigheten för digital förvaltning kommer spela en viktig roll i detta arbete, säger Anna Eriksson.

Bild: Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Foto: Pressbild

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise