Digitaliseringen avgörande för välfärden

Ska offentlig sektor klara välfärden framöver är en digitalisering nödvändig.
Det säger Jenny Birkestad, direktör för digitalisering på SKL, i en intervju med Computer Sweden. Till sin glädje ser hon också ett stort engagemang från kommunerna.
– Det finns en otrolig vilja att göra saker tillsammans, hävdar Jenny.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, jobbar målmedvetet med att få fart på digitaliseringen i Sverige. Det är många olika insatser som pågår för närvarande, men när Jenny Birkestad beskriver arbetet generellt håller hon sig till tre huvudsakliga faktorer som SKL ordinerar för att påskynda utvecklingen:
En gemensam digital infrastruktur, satsning på gemensam upphandling och stöd för att genomföra förändring ute i verksamheten.
Enligt Jenny är automatisering och digitalisering en förutsättning för att klara framtidens behov av välfärdstjänster. Den demografiska förskjutning vi står inför, med både fler barn och äldre, i kombination med en ökad arbetskraftsbrist kommer att göra det tuffare för kommuner, landsting och regioner att skaffa nya medarbetare.
SKL konstaterar förvisso i en nyligen genomförd rekryteringsrapport att ett förlängt arbetsliv minskar rekryteringsbehovet, liksom alternativet att fler jobbar mer, men starkast påverkan har ändå ny teknik.

Det kommer således att krävas en stor omställning och även om uppgiften känns ofantlig hyser Jenny Birkestad en klar tillförsikt. Det händer otroligt mycket just nu. Ett exempel är lättnaderna som är föreslagna i kommunlagens så kallade lokaliseringsprincip. Den principen hindrar i nuläget kommuner från att rikta sig till några andra än sina egna invånare med sin verksamhet.
Om det här luckras upp och kommuner och landsting ges möjlighet att låta andra kommuner och landsting utföra vissa uppgifter skulle det generera samarbetsvinster.
– Det skulle göra det lättare för de större kommunerna att ta på sig färdledande roller och stötta andra kommuner. En kommun i norra Sverige som exempelvis vässar sin välfärdsteknik kan samarbeta kring tjänsterna med alla delar av landet. Det skulle öppna upp och driva på utvecklingen, säger Jenny Birkestad till Computer Sweden.

Förslagen på lagändringar som ska främja en digital samverkande förvaltning tycker Jenny också är ett steg i rätt riktning. Det finns en stark samarbetsvilja som bäddar för en nationell digital infrastruktur och förenat med lagen om offentlig upphandling kan det skynda på digitaliseringsprocessen.
– Lagen om offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg och där finns möjligheter som dynamiska inköpssystem och innovationspartnerskap som skapar mer flexibilitet och större möjligheter att använda och samverka med marknadens aktörer, framhåller Jenny.

Foto: HANS ALM, SKL

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise