Dra nytta av ekonomienheten i affärsutvecklingen

I Almedalsveckans myller av seminarier och föreläsningar sticker det ut programpunkter som väcker extra stor nyfikenhet.
Under rubriken “Hur ser ekonomiavdelningens framtid ut i den digitala världen?” samlades en spännande panel ledd av Johan Magnusson från Göteborgs universitet som inspirerande moderator.
Tillsammans framförde talarna många idéer, och kanske ännu fler tänkvärdheter, om hur offentlig sektor ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Det mest dynamiska inlägget levererades av Mica Wulff Kamm som arbetar på Visma Enterprise som affärsutvecklare inom ekonomilösningar. Hon menade att en digitalisering av ekonomifunktionen är en grundläggande förutsättning för att klara den spännande, men också utmanande, omställning vi obönhörligen går till mötes. Det är dags att vidga ramarna, att låta ekonomifunktionens roll växa bortom byråkratisk ekonomihantering och använda denna nyckelavdelning som ett avgörande element i ekonomistyrningen.
– Och varför bör man göra den här förflyttningen och digitaliseringen av en ekonomifunktion? Jo, för att ekonomifunktionen är det naturliga hjärtat. Det är bottenplattan. Det är där man ska börja titta. Får man daglig information kan man börja analysera och utveckla det nya. Och då pratar vi inte om det nya för ekonomienheten. Det handlar om affärsutveckling för hela verksamheten, framhöll Mica och vävde in det perspektiv som Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen, hade tagit upp strax innan.

Åsa skulle gärna se ett servicelöfte, lagt nationellt, regionalt och lokalt, till landets medborgare. Vad förväntas offentlig sektor erbjuda? I hennes ögon borde drivkraften vara att erbjuda så mycket som möjligt för de skattekronor som läggs. Det finns, menade Åsa, ingen naturlag som säger att handläggningstider måste vara ett visst antal månader eller att allting måste göras precis som det gjorts innan.
– Vi kan göra väldigt många saker mycket bättre, smartare och snabbare i dag än vi kunde för bara fem år sedan. Och absolut för tio eller 20 år sedan, deklarerade Åsa.
Det här instämde Mica Wulff Kamm i.
– Med en affärsutveckling för hela verksamheten uppfyller man exakt det som Åsa säger: ett värde för dem som nyttjar kommunens tjänster, poängterade hon och utvecklade sin syn på själva genomförandet:
– Kommuner är extremt diversifierade i sin situation. Därför måste man nog prioritera var man gör förflyttningen allra först. Att slänga ut en bombmatta och säga att “nu ska vi automatisera allt” är inte rätt väg att gå. Man måste ta det stegvis. Samtidigt kan man inte invänta en ekonomilösning som fixar allt om tio år. Då har någon annan sprungit förbi.
– Man måste se en helhet, men våga bryta ner det, prioritera och jobba stegvis; att testa så smått och ha utrymme att misslyckas, sammanfattar hon.

En av utgångspunkterna för paneldiskussionen var rapporten “Framtidens ekonomiavdelning”. Det är en rapport utförd av Visma som bygger på en enkät som tidigare i år skickades till ekonomidirektörer i svenska kommuner, regioner och myndigheter. Den visar att fler än nio av tio beslutsfattare inte är särskilt oroade eller inte känner någon oro alls inför den kommande digitaliseringen. Totalt besvarades enkäten av 279 personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent.
Resultatet av undersökningen kan tolkas som att läget är lugnt, att den digitala förvandlingen rullar på snabbt och smidigt, men paneldeltagarna yppade en tydlig skepsis gällande den bedömningen.
Att det inte råder oro är i grund och botten positivt, men digitaliseringen är en komplex process som kräver initiativförmåga, drivkraft och ett stycke mod.
– Resan från ekonomihantering till ekonomistyrning skulle jag säga att ekonomidirektörerna redan gör. De är inne i den styrningen ganska mycket. Oron hittar man snarare i lagren under ekonomidirektörerna, hävdade Jens Otterdahl Holm, redovisningschef i Varbergs kommun, och gav förslag på hur denna ängslan kan reduceras.
– Jag känner min fasta övertygelse i att driva ett ständigt pågående samtal om hur vägen ser ut och vilka steg som finns att ta. Pratar man om hur ekonomiavdelningen ska se ut i framtiden, utan att nämna stegen som finns på vägen, kan det verka skrämmande. Automatisering är kanske inte lösningen på allt, men det kan vara en första början att bekanta sig med tekniken.
Moderatorn Johan Magnusson var å sin sida mycket tydlig med hur han förhöll sig till ekonomidirektörernas tillbakalutade attityd.
– När jag ser resultatet tänker jag direkt som forskare: aha, självbedrägeri. Jag tror nämligen att man tänker lite fel. Man tänker på sin funktion, det vill säga automatiseringen av ekonomihanteringen. Man tänker inte på ekonomifunktionens roll som stödjande för hela verksamheten och som extrem nyckelspelare när det gäller styrningen, sa Johan och tillade något som verkligen är värt att begrunda:
– Om det är en sak vi vet gällande digitaliseringen så är det att det kräver en annan form av styrning. Var ska då den styrningen komma ifrån? Till syvende och sist landar det i en ekonomistyrning. Och då blir det våra kära vänner på ekonomifunktionen som behöver agera. 

  • Programpunkten “Hur ser ekonomiavdelningens framtid ut i den digitala världen?” anordnades i regi av Offentliga Affärer som är Sveriges största affärstidning riktad till landets offentliga sektor. Offentliga Affärer medverkar i år på Almedalsveckan i Visby för nionde året i rad.

Bildtext: Medverkande i panelen, från vänster Jens Otterdahl Holm, Varbergs kommun, Åsa Zetterberg, IT & Telekomföretagen, Mica Wulff Kamm, Visma Enterprise, Anna Eriksson, DIGG, och Johan Magnusson, Göteborgs universitet. Foto: Offentliga Affärer webbsändning.

Inköpsanalys – få en helt ny insikt i alla era inköp – LÄS MER

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise