E-faktura väntas bli lag vid offentlig upphandling

Regeringen föreslår en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Om lagen träder i kraft betyder det att från 2019 kommer det enbart vara tillåtet för företag att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor.
Finansdepartementet har i dagarna remitterat förslaget till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.  

Vid slutet av 2018 ska EU-direktivet om elektronisk faktura vid offentlig upphandling vara infört över hela Europa. Direktivet innebär att offentlig sektor blir tvungen att ta emot e-fakturor som överensstämmer med den nya europeiska EU-standard för e-faktura som tagits fram.
Den svenska regeringen tar nu ett bestämt steg framåt för att infria föreskrifterna som unionen fastställt. Finansdepartementet, som har ansvaret på det här området, offentliggjorde tidigare i veckan ett förslag om en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.

I redogörelsen för lagförslaget anges följande:

  • Det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.
  • Även de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den euroepiska standarden för elektronisk fakturering om inte annan standard har avtalats.

Lagförslaget omfattar likaså direktupphandlingar och utöver statliga myndigheter, kommuner och landsting berörs exempelvis också kommunala bolag.
Finansdepartementet lade under förra veckan (29 juni) ut förslaget på remiss. Totalt skickades det ut till 130 mottagare med landets statliga myndigheter i spetsen. Remissvaren måste vara inkomna senast den 29 september.
Klubbas lagförslaget igenom kommer det att gälla från 2019.

Förslaget har kommenterats av Ekonomistyrningsverket, ESV, som är central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. Eftersom reformen är baserad på det förslag ESV tidigare lämnat till regeringen är synpunkterna från det hållet naturligtvis mycket positiva.
”E-fakturering är bra för alla inblandade parter och genom en koordinerad och kraftfull satsning så kan vi dra ännu större nytta av fördelarna med e-fakturor” skriver ESV och framhåller vidare:
”Vi ser också att det är angeläget att operatörer och it-leverantörer är knutna till PEPPOL-nätverket för att underlätta leverantörsanslutningar. Via PEPPOL kommer stöd etableras för den nya standarden.”

InExchange hjälper er med PEPPOL. Läs mer:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise