EESPA breddar perspektivet kring e-faktura

EESPA, som är samverkande organisation för Europas e-fakturaoperatörer, siktar på att ladda e-faktureringen med ytterligare dynamik och potential genom att titta på närliggande områden.
– Fokus ligger på att leverera ännu större värden, säger Henrik Möller, samtrafikansvarig på InExchange och ledamot i EESPA:s exekutiva kommitte.
Henrik deltog vid generalsamlingen i torsdags. En framtidsväg är lagd, men det finns hinder. Den digitala mognaden varierar och det sätts fortsatt upp nationella regler som försvårar möjligheterna för gemensamma lösningar.

E-fakturan har i dag en så stark ställning att EESPA finner det logiskt att kliva in i nästa fas. Mer precist innebär det att man lägger större kraft på så kallade “adjacent spaces”, alltså områden i e-fakturans närhet. Under EESPA General Assembly Meeting, som den här gången var modererat från Frankfurt, utgjorde detta pågående arbete en egen punkt.
– Det tittas mycket på e-order och betalningar. Ja, hela inköpsprocessen egentligen. Det primära är att digitalisera. Det är ju vad organisationen och dess medlemmar vill. Ett större fokus på source-to-play ligger av den anledningen nära till hands. Det är ett sätt att skapa ännu större värden, säger Henrik Möller som sitter i EESPA:s exekutiva kommitté sedan snart två år tillbaka.

Gas och broms under pandemiåret

Paradoxalt nog har pågående coronaepidemi, som plågat världen i ett och ett halvt år, givit digitaliseringen extra skjuts. Ett faktum som den samlade skaran av ledamöter återkom till under mötets gång. Men det är också framsteg som blandats med stillestånd vilket Henrik Möller mycket riktigt påpekar:
– Effekterna av pandemin har inneburit en tillströmning av kunder, men vi ska vara medvetna om att det även hämmat utvecklingen. Det är blandade känslor trots allt.
– Men det har definitivt bevisats att det går att göra affärer utan att behöva mötas fysiskt. Många har insett fördelarna med att jobba digitalt. Ur den synvinkeln har det här året inneburit ett raskt kliv framåt, tillägger han.
En annan aktualitet, som inneburit förändringar, är Storbritanniens utträde ur EU. För operatörernas samverkan var Brexit knappast ett steg i rätt riktning. Storbritannien är representerat i EESPA. Under General Assembly Meeting intygades det på nytt att britterna tvingas tackla tuffa omständigheter. Handeln mellan Storbritannien och EU-länderna har blivit krångligare. I båda riktningarna.

Norden en förebild

Beslut som begränsar möjligheterna till samarbeten är överhuvudtaget problematiska. EESPA är bekymrat över att tillämpandet av CTC (Continuous Transaction Controls) snarare ökar än minskar. CTC har ett gott syfte. Kravet att staten ska förses med information om köpet, till exempel genom en kopia på fakturan, har tillkommit för att säkerställa att skatteinbetalningarna verkställs. Avigsidan är att nationella regelverk bäddar för hemmagjorda system.
“Regeringar kan skapa sina egna leveranskanaler för e-fakturering, vilket strider mot ett harmoniserat ‘digitalt Europa’” varnar EESPA i ett skriftligt uttalande.
Henrik Möller:
– Positivt nog har EU reagerat. En enhet från Europakommissionen deltog på mötet. Det kommer att hållas återkommande avstämningar med dem framöver. Det finns inte minst ett stort intresse att lyssna på oss i Norden. Det är ändå de nordiska länderna som ligger längst fram i Europa när det gäller e-fakturering. Därför känns det bra att man efterfrågar vår kompetens och vill ta vara på våra erfarenheter.
Förslag är framtagna på hur CTC ska kunna koordineras bättre med målsättningen att etablera standardiserade lösningar som fungerar över hela kontinenten.
– Skapandet av massa regionsspecifika lösningar är olyckligt. Vi vill ha en lösning för alla. Varje medlemsstat har naturligtvis sin suveränitet, men vi som organisation kan förhoppningsvis påverka genom att påvisa att e-fakturering skapar effektivitet både vad gäller leveranskedja och skattekontroll, säger Henrik Möller.

Hemsida EESPA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Över 90 procent e-faktura hos 25 myndigheter

Under fjolåret var 84 procent av alla fakturor till våra statliga myndigheter elektroniska. Hos 25 av myndigheterna var andelen e-fakturor till och med 90 procent eller mer.

Digitaliserade ekonomier har klarat pandemin bättre

Sverige, Finland och Danmark ligger i topp i fråga om digital utveckling och har därför ekonomiskt sett drabbats av ett mildare bakslag under pandemin än andra EU-länder.

Biljoner med papper – men volymen minskar

Enligt färsk statistik minskade under 2020 antalet pappersutskrifter världen över med 14 procent jämfört med året innan.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram