Enigheten växer: inför obligatorisk e-faktura!

Obligatorisk e-faktura Obligatorisk e-faktura

I våras gick Simon Strandell på InExchange ut i en debattartikel och påtalade värdet i att Sverige lagstiftar om obligatorisk e-faktura för företag och för det offentliga.
Då fick han mothugg av organisationen Företagarna.
Björn Erling på Skatteverket instämmer däremot i Simons krav.
– Verka för digitalisering med tydliga, likriktade och tvingande krav i lagstiftningen på e-fakturering, lyder Björns uppmaning till företagssverige.

“E-fakturor är snabba, effektiva, säkra och innebär lägre kostnader samtidigt som de minskar omloppet av papper i samhället”. Så motiverade Simon Strandell sitt ställningstagande i det inlägg som publicerades rikligt på såväl nätet som i flertalet dagstidningar. Simon, försäljningschef på InExchange, menade i nämnda text att digitaliseringsprocessen behöver stimuleras och att effektivaste metoden i det fallet är att införa en lag om obligatorisk e-faktura som innefattar både den privata företagssektorn och statliga myndigheter.
Simons åsikt delades emellertid inte alls av Erik Östman som är näringslivsorganisationen Företagarnas expert på regelförenkling och lokalt företagsklimat. “Tvång är inte vägen till en hållbar förändring” var rubriken i svaret som Erik gick ut med.

E-fakturalag som pådrivare

Nu har ytterligare en röst givit sig in i debatten. Det är Björn Erling, sektionschef på Skatteverket. Björn blev nyligen intervjuad av tidningen Balans. Hans synpunkter är identiska med dem som Simon framförde tidigare i år.
– E-fakturering är mycket centralt för företagens digitala transformation och bör drivas på tydligare, det går långsamt i Sverige i dag, säger Björn i artikeln.
Att en företrädare för Skatteverket understryker nödvändigheten i att lossa på handbromsen, och att använda statligt utfärdade bestämmelser till hjälp, är välkommet enligt Simon.
– Nu har snart ytterligare ett år gått förlorat. Precis som Björn säger: digitaliseringen av fakturor går fortsatt långsamt, poängterar han.

Förbered inför ViDA

I sin argumentation för en e-fakturalag, utöver den som finns i dag som kräver elektronisk fakturering till offentlig förvaltning, lyfter Björn Erling fram ViDA-initiativet, alltså EU-kommissionens förslag på uppgradering av momsdirektivet. Skulle den nya utformningen träda i kraft blir e-fakturering obligatorisk vid all gränsöverskridande handel från och med 2028. 
Inom ramen för ViDA (VAT in the Digital Age) tillåts dessutom medlemsländerna att från och med nästa år införa obligatorisk e-fakturering nationellt utan speciellt undantag från EU.

"Vi vet sedan tidigare, både i Sverige och från andra länder, att digitalisering när det gäller beskattning och redovisning inte kommer utan att regleringarna förändras."

– I praktiken pågår redan en rad införanden av obligatorisk e-fakturering och rapportering av fakturainformation i flera medlemsstater. Det sker också, eller har redan skett, i många länder utanför EU, påtalar Björn i artikeln i Balans och hävdar – i likhet med Simon Strandell – att det skulle behövas en motsvarande lagstiftning i Sverige för att vi inte ska stå och stampa på samma fläck.
– Vi vet sedan tidigare, både i Sverige och från andra länder, att digitalisering när det gäller beskattning och redovisning inte kommer utan att regleringarna förändras. I Sverige har vi halkat efter i den digitaliseringsutvecklingen, inte bara inom EU utan i ett globalt perspektiv, konstaterar Björn.
Nuvarande stiltje bekymrar Simon Strandell. Just att vara progressiv är vanligtvis ett adelsmärke gällande svenskt näringsliv. Arbetet att digitalisera flödet av affärsdokument borde präglas av samma framåtanda.
– ViDA kommer att innebära en stor förändring för de svenska företagen. Det är inget som Sverige kan ducka. Ju längre fram vi är inom digitaliseringen när ViDA införs –  desto enklare kommer det att bli för företagen att uppfylla de nya regelverken, menar Simon.

E-fakturan skapar många fördelar

Björn Erling tar också udden ur Erik Östmans farhågor om att obligatorisk e-faktura skulle innebära betungande kostnader för våra inhemska företag. Björn framhåller i Balans att en övergång till e-faktura tvärtom troligtvis ger ett netto på sista raden:
– Det finns lösningar som är väldigt effektiva för företagen, där man bara e-fakturerar och så är rapporteringsdelarna lösta. Om det blir en sådan standard kommer företagen sammantaget att spara pengar eftersom fakturahanteringen blir mer automatiserad. Man kan då få de fördelar som finns med e-fakturering utan att rapporteringen blir så kostsam.
Simon Strandell kan bara instämma i det uttalandet:
– E-fakturan är överlägsen såväl PDF-fakturan som pappersfakturan. Automationen som kan nyttjas ger vinster för både små och stora företag. Dessutom betalas en e-faktura i snitt snabbare. Något som självklart är fördelaktigt för alla.

Läs hela intervjun med Björn Erling på Balans hemsida:
Björn Erling, Skatteverket: Inför obligatorisk e-faktura

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Byggmässa Byggmässa
Nyheter

Byggmässa som också bygger kontaktnät

InExchange besökte under onsdagen mässan Nordbygg. Dagen gav möjlighet att träffa befintliga kunder och samarbetsaktörer på partnersidan, men också skapa nya kontakter.
Per Gustafsson
Fredrik Hanses, InExchange Fredrik Hanses, InExchange
Nyheter

Inspirerande dag på Mötesplats Campus

”Bra möten och bra dialoger”. Det är Fredrik Hanses omdöme om mässan Mötesplats Campus i Östersund som InExchange deltog på i torsdags.
Per Gustafsson
Papperskvitton slopas Papperskvitton slopas
Nyheter

Slopat papperskrav ger e-fakturan skjuts framåt!

”Det här borde ge e-fakturan en boost” säger Simon Strandell, commercial director på InExchange, angående det slopade kravet på att spara kvitton och fakturor i fysisk form.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise