Forum 4IT bjöd på härlig energi

Mötesplats och informationsforum – i ett och samma koncept.
Där har ni den stora styrkan med konferensen Forum 4IT som på tisdagen arrangerades i Göteborg för 15:e gången i ordningen.
– Det är en mässa med härlig energi, säger Johan Lindblad, partner account manager på InExchange.

Forum 4IT är, enligt arrangerande Forum Affärssystem, Sveriges största konferens och utställning av affärs- och HR-system. Konferensen har genomförts varje år sedan 2004 och samlar alltid en mängd besökare och utställare. Förutom Johan Lindblad representerades InExchange av Leo Agetoft, sales manager, och Malin Danielsson, account manager.
– Sammantaget blev det en mycket trevlig dag. Framför allt känner jag att mässan tjänstgör som värdefull kontaktyta och utgör en fin möjlighet att tillgodose sig bra information, menar Johan Lindblad.
– Bland annat pratades det väldigt mycket om AI och hur det området påverkar ekonomi och HR-system. Över huvudet taget cirkulerade många diskussioner helt logiskt kring systemsidan, fortsätter han.

Även lagkravet om obligatorisk e-faktura vid offentlig upphandling stod i fokus. Riksdagen förväntas godkänna lagda lagrådsremiss den 13 juni och den 1 april 2019 träder paragrafen i kraft. Ekonomistyrningsverket redogjorde för de kommande förutsättningarna under programpunkten ”Bli redo för obligatorisk e-faktura till offentlig sektor”.
InExchange tog också tillfället i akt att uppmärksamma det förestående lagkravet. Johan Lindblad höll ett framförande där han förmedlade värdefulla tips och råd i sammanhanget. Han gjorde det med den finurliga tvisten ”1050 miljarder anledningar att agera”. Så mycket uppgår nämligen den samlade omsättningen till på den offentliga marknaden (källa: Dagens Samhälle, tjänsten Offentliga Marknaden 2017).
Omvandlat till dagens lunch skulle det räcka till en lunch varje arbetsdag – i 50 000 år.
Utan e-faktura är det således mycket pengar som hamnar utom räckhåll.
Vilket Johan, av tämligen givna skäl, poängterade med eftertryck.
– Men jag tycker mig märka att alltfler fått klart för sig att en lagstiftning är på gång. Det budskapet börjar definitivt nå ut, konstaterar han.

En intresserad åskådarskara lyssnade uppmärksamt på Johans reflexioner om lagförslaget. Hans uppmaning var tydlig: betrakta inte lagen som ett ultimatum utan som en möjlighet att åstadkomma förnyelse och starkare konkurrenskraft.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise