InExchange ökar precis som hela Europa

1,6 miljarder skickade e-fakturor och en volymökning på 29 procent jämfört med året innan. Siffrorna presenteras av EESPA. Statistiken följer den starka utveckling som även InExchange, som är inriktat på digitala fakturatjänster, upplever.
– Vi växer mer än marknaden, konstaterar Mårten Köllerström, vd på InExchange.

 Faktorerna bakom expansionen är, enligt Mårten Köllerström, flera till antalet, men han lyfter fram speciellt en viktig anledning. Tillgängligheten.
– Där hittar vi mycket av förklaringen vill jag hävda. Vi har ett starkt samarbete med flertalet av marknadens ledande leverantörer av affärssystem. Våra tjänster finns nära till hands och färdiga att använda för praktiskt taget alla företag.
Var än kunden befinner sig, vill vi finnas där, beskriver Mårten med en mening.

Att den elektroniska fakturatrafiken lyfter mot nya höjder, över hela den europeiska kontinenten, verifieras av färska siffror från EESPA, European E-invoicing Service Providers Association. Det är en intresseorganisation som årligen offentliggör noggrann statistik över flödet. EESPA:s medlemmar skickar in sitt bokslut över kalenderårets genomförda transaktioner och får siffrorna kontrollerade av en tredje oberoende part innan de införlivas i den slutliga redovisningen.
EESPA gick nyligen ut med sammanställningen för 2016. Antalet e-fakturor som organisationens medlemmar skickat har ökat markant på bara ett år. Under 2016 landade totalmängden på 1 615 miljoner e-fakturor. En ökning med 29 procent jämfört med 2015 när motsvarande volym låg på 1 252 miljoner.
Henrik Möller, branschanalytiker på InExchange, gläds över statistiken som EESPA förmedlar. Underlaget bekräftar att e-fakturan breder ut sig i allt större utsträckning.
– Naturligtvis är det kul att transaktionsvolymen gällande e-fakturor ökar. Samtidigt framgår det av siffrorna att indirekt trafik, det vill säga samtrafiken operatörerna emellan, hänger med i samma ökning. Det känns också positivt. Det tyder på ett bra operatörsklimat, säger Henrik.

Ett tätare samarbete mellan operatörerna är ett av EESPA:s primära mål. I och med att den indirekta trafiken ensamt står för en ökning på 36,5 procent är arbetet bevisligen framgångsrikt. Den utförliga redogörelsen från EESPA, som nu släpptes för fjärde året i följd, påvisar också att övriga Europa hämtar in på Norden gällande hur stor procentuell del av det totala fakturaflödet som är e-fakturor. Europa har en bra bit kvar, men ökningen som nu sker nere på kontinenten är större än den vi ser i Sverige. Det bekräftas även av den svenska intresseorganisationen NEA:s Index.

Länkar till EESPA:s rapport och till NEA Index:
https://eespa.eu/eespa-aggregated-2016-volume-survey/
http://www.nea.nu/e-affarer/nea-index/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise