Ja till lag om e-faktura i offentlig sektor

Nu är det klubbat och klart.
Den 1 april nästa år blir det lag på obligatorisk e-faktura vid alla inköp i offentlig sektor. Riksdagen biföll vid dagens votering det lagförslag som finansutskottet lagt fram i ärendet.

Beslutet visade sig bli en formalitet. Inga reservationer var inkomna och i debatten, som föregår alla propositioner som ligger färdiga för ett avgörande, var talarlistan helt tom under just den här punkten. Förste vice talman Eva Thalén Finné (M) konstaterade att det enbart hade yttrats bifall till utskottets förslag och därmed kunde hon slå klubban i bordet och konfirmera riksdagens beslut om ett enhälligt ja.
Något annat var inte att vänta med tanke på den enighet som funnits i frågan.
Förslaget om att enbart tillåta elektroniska fakturor vid all offentlig upphandling har haft ett tvärpolitiskt stöd ända sedan regeringen fick tillbaka den konsekvensanalys de gav berörd myndighet (ESV) i uppdrag att utföra. Eftersom kravet om e-faktura slogs fast för fyra år sedan i ett EU-direktiv (2014/55/EU) har samtliga riksdagspartier insett att en nationellt bindande föreskrift på området var ofrånkomlig.

Varje steg i processen har därefter utgjort upprepade bekräftelser på att en lagstiftning hela tiden varit i antågande. När regeringen lade fram sin lagrådsremiss i februari påtalade civilminister Ardalan Shekarabi (S), vikten av att digitalisera.
– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, bedömde civilministern.

I och med dagens bifall i kammaren är finansutskottets lagförslag således antaget och kommer att träda i kraft från och med 1 april nästa år.
Den exakta formuleringen lyder så här:
”Upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot elektroniska fakturor.”
Det blir obligatoriskt för myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. De upphandlade leverantörerna blir skyldiga att utforma de elektroniska fakturorna enligt en ny europeisk gemensam standard om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Kravet på elektroniska fakturor ska inte tillämpas i de fall det skulle innebära risk för att sekretessbelagda eller säkerhetskänsliga uppgifter röjs.

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise