Koch: krisen driver på den digitala utvecklingen

Bruno Koch

En mindre negativ verkan i närtid. Därefter en accelererande utveckling både på mellanlång respektive lång sikt. Så lyder branschanalytikern Bruno Kochs bedömning av coronakrisens effekter på utvecklingen av e-fakturering.
”Experter förutspår en minskning av BNP-tillväxten, men e-fakturavolymen lär inte sjunka. Snarare kommer e-fakturaanvändare att öka trycket på sina partner att enbart utbyta fakturor elektroniskt” skriver Koch i sitt nyhetsbrev.

Den fyrspråkige schweizaren har kommit fram till sina slutsatser bland annat genom att göra historiska jämförelser: ”Detta smått procykliska mönster bekräftades redan efter IT-kraschen 2001 och finanskrisen 2007 och 2008. Den nuvarande krisen verkar i och för sig vara svårare, och fler företag kan försvinna från marknaden, men den organiska tillväxten och övergången från papper till elektroniska fakturor är troligen stor nog att kompensera den tillfälliga nedgången.”

Bruno Koch är verksam som konsult och marknadsanalytiker för e-faktura, e-fakturering och tillhörande automatisering av den finansiella leveranskedjan (financial supply chain). Han levererar normalt sina bedömningar i sin omfattande utvärdering ”Billentis e-invoicing report” som publiceras vartannat år. Träffsäkerheten i analyserna är omvittnad. När han tar till orda lyssnar branschen.

Gällande coronaepedemins konsekvenser för den digitala affärskommunikationen världen är över delar Bruno Koch upp sin utvärdering i två etapper. I första etappen inkluderar han nedstängningen som åtskilliga länder verkställt och det kommande halvåret. I andra etappen tar han upp utvecklingen under året som följer därpå.
Kochs uppfattning om de närstående effekterna har vi redan berört. Han tror inte att krisen kommer att skapa några omedelbara spår inom digital fakturering.
”Ekonomiska chocker resulterar vanligtvis i en frysning av investeringar för större projekt, men i den industrialiserade världen kan detta nästan inte ha någon negativ inverkan på e-fakturering. Alla större företag är i praktiken redan användare av e-fakturering. De initiala investeringarna gjordes för åratals sedan. Och för nya användare av e-faktureringstjänster är investeringarna i detta fall så försumbara att det knappast är ett hinder i deras fortsatta projekt” skriver Bruno Koch.

I andra fasen förväntar sig Koch att nuvarande prövning rent av blir en katalysator för branschen. Han ser flera sådana incitament och tar upp dem i punktform:

  • Höga skulder och begränsad likviditet lär öka trycket på företag att driva alla typer av kostnadsbesparings- och optimeringsprojekt, särskilt automatisering av affärsprocesser och förbättrad kontanthantering. Företag kommer att behöva starta flera nya projekt för att uppnå dessa mål.
  • Lösningar för kontanthantering, fakturor och handelsfinansiering blir ett hett ämne.
  • Upptäckter av riskhantering och (faktura)bedrägerier hamnar mer i fokus. Detta leder fram till förbättrade interna processer och nyskapande teknik inklusive artificiell intelligens och analysverktyg.
  • Höga offentliga skulder påskyndar sammanhängande e-fakturamandat (B2B, B2G, G2B). Länder med bara enskilda mandat, för exempelvis B2G, bör bredda fokus och förklara e-faktura som obligatorisk. Länder utan mandat får upprätta nya godkännandemodeller.
  • ”Krisen kommer att påskynda marknadsutvecklingen på medellång och lång sikt.” konstaterar Bruno Koch sammanfattningsvis.

Foto: E-invoicing Exchange Summit, Singapor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Nyheter

Referenskontroll även på fakturor via Peppol

För att få 100 procent referenskontroll behöver övervakningen täcka alla inkommande fakturor. Tilläggstjänsten Peppol-bestridande gör detta möjligt.
Nyheter

”Nu blir vi ännu starkare på marknaden”

InExchange och Scancloud blir ett bolag vid årsskiftet. ”Det gör oss ännu starkare på marknaden” säger VD Ola Widegren.
Nyheter

EESPA Nordics Chapter etableras från årsskiftet

Ett tydligare samarbete i ett europeiskt perspektiv. Det är idén med EESPA Nordics Chapter. Denna nya nordiska sammanslutning är på plats från och med 1 januari 2024.

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise