Under hösten har InExchange påbörjat den första delen av en leverantörsbearbetning åt Ramböll Sverige. Ramböll är Nordens största teknikkonsultbolag och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas, telecom och management consulting.

Även om leverantörsbearbetningen precis är påbörjad har flertalet leverantörer redan skickat sin första e-faktura till Ramböll. Detta beror till stor del på att flera av dem redan skickar e-fakturor till andra kunder.

Mårten Köllerström, marknadsansvarig på InExchange säger
”Förutsättningarna för ett snabbt resultat är givetvis lysande när närmare 25% av Rambölls leverantörer redan finns i InExchange Network. Med tanke på att marknaden för e-fakturor växer ser vi allt oftare den här typen av synergieffekter.”

Är du nyfiken på hur många av era leverantörer som finns i InExchange Network? Kontakta oss för en kostnadsfri leverantörsmatchning.

Är du leverantör till Ramböll? Läs mer här!