Magnus pekar på vikten att förstå helheten

Magnus Karlsson Borga Gruppen Magnus Karlsson Borga Gruppen

Satsar du på att arbeta på en ekonomiavdelning i framtiden? Utveckla i så fall din operativa förmåga att koppla helhetsgrepp.
Magnus Karlsson, CFO på Borga Gruppen, lyfter i synnerhet fram förståelse för verksamheten som en avgörande egenskap. Kunnandet att förstå hur system, processer och strukturer hänger samman kommer att bli oerhört viktigt.
– Jag anser att det är nyckeln, fastslår Magnus bestämt.

MORGONDAGENS EKONOMIAVDELNING – del 2

Se sammanhang. Få en bild av hur IT, controlling och ekonomi bildar en gemensam kontext. Träna förmågan att behärska anatomin mellan dessa områden.
Det är kärnpunkten i det resonemang som Magnus Karlsson bjuder på när vi ber honom utveckla sina tankar kring framtidens ekonomiavdelning. Magnus är CFO i Borga Gruppen på koncernnivå och sitter i Skara. I sin närmaste organisation har han en redovisningsansvarig respektive IT-ansvarig som också verkar på koncernbasis.

Behöver se helheten

Grupperingen i fråga är en spegel av Magnus synsätt.
Han menar att det breda perspektivet har en väldigt stark betydelse för att utveckla ekonomifunktionens domän och roll i ett företag. För att utföra arbetet att standardisera och synkronisera verksamheten behövs en vetskap om hur byggstenarna vilar på varandra.
– I en CFO-roll kan du inte bara avgränsa dig till ekonomin. Du behöver se till helheten. Hur ser det ekonomiska informationsflödet ut i koncernen och i bolaget hela vägen nedåt? Och hur går man tillväga för att blanda analysen av det som varit med planeringen framåt? Svaren ligger mycket i hur du gör struktur- och IT-mässigt. Det krävs ett mått av kunnande på dessa områden för att det ska fungera, menar Magnus och betonar att det är klokt att implementera den insikten:
– En del som kommer direkt från en utbildning till ekonom överrumplas av att det är så mycket IT. Men jag vill hävda att det bara är i ett avseende egentligen. Det är system vi specifikt talar om. Du behöver förstå hur siffrorna hänger ihop och hur man får dem att sitta samman. Inget säger att du ska kunna bygga kod och så vidare, men att ha kläm på strukturen är viktigt. 

“Ett grepp om informationsflödet skapar ekonomisk kontroll. Det kan framstå som krävande, men det underlättar enormt. Det ger en tryggare och stabilare situation.”
Magnus Karlsson
CFO, Borga Gruppen

Inkludera alla bitar

Målbilden är tydlig. Såsom du analyserar bakåt ska du också kunna planera framåt. Då går det inte att lägga bokföring och redovisning som en isolerad ö. Det är nödvändigt att inkludera alla IT-, process- och tankemässiga ingredienser för att göra kartan komplett. 
Nyckeln är, som Magnus uttrycker saken, “att knyta ihop paketet”.
– Det är då man får riktigt bra dynamik, poängterar han.
I Borga Gruppens fall, med en huvudkoncern och fem dotterbolag i lika många länder, är databasen som de lokala affärssystemen är kopplade till den sammanbindande enheten. Mot den gemensamma databasen finns i sin tur en Business Intelligence-lösning och mot det datalagret har det också byggts många olika indataformulär. Mycket har således satts på plats, men Magnus Karlsson tillstår att man kanske bara är halvvägs än så länge.
– Vi betar av manuellt arbete och felsökning undan för undan liksom tillfälliga analyser som också tar tid. Men ser jag fem år framåt är det ingalunda en revolution som tornar upp sig. Jag tror att det här måste fortsätta på samma sätt som nu. De som gör detta kontinuerligt kommer att vara bättre rustade över tid, säger han.

Snabbare informationstempo

Tror du att ekonomiavdelningen får ett starkare inflytande på sikt?
– Mitt svar är ja förutsatt att vi som arbetar på ekonomiavdelningen klarar av att se hur saker och ting hänger ihop och kan klä verksamhetens informationsbehov i siffror på rätt sätt. Då blir det en central roll i bolaget. Stannar vi kvar på bokföringssidan kommer vi att tappa. Det blir fortfarande en extremt viktig del, men en mindre viktig del i bolaget. 
Det Magnus tar för troligt är att tempot i proceduren att leverera färska siffror kommer att öka. Omvärlden är känslig. Förutsättningarna kan kastas om snabbt. Det har de senaste åren bevisat inte minst. 
– Det digitala samhället har gjort att vi i dag förväntar oss all information i samma ögonblick som vi efterfrågar den. Jag tror att det smittar av sig. Har du exempelvis en mobilapp och söker information tänker du troligen förr eller senare: “precis så vill jag ha all information på jobbet också”. Men då är det plötsligt inte lika lättillgängligt och enkelt längre, konstaterar Magnus och tillägger:
– Jag tror dock att det drivs åt det hållet. Och inte mig emot. Du är ju faktiskt van vid att få information snabbt och enkelt privat. Då känns det rimligt att kunna göra samma sak och få grepp på vad som händer inom ditt företag.   

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson
Nya medarbetare_InExchange Nya medarbetare_InExchange
I Fokus

Våra nytillskott gillar trivseln och gemenskapen

”Roligt, lärorikt och trivsamt”. Det är intrycken som dominerar när vi frågar våra senaste rekryteringar hur de upplever att jobba på InExchange.
Per Gustafsson
I Fokus

Ett steg som förädlar kontakten med kunderna

Supporten på InExchange har tack vare den nya bolagsbildningen förvandlats till servicedesk. ”Vi har fått större resurser och kan jobba mer proaktivt” säger Lars Andersson.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise