Massivt stöd för nya lagen

Nio av tio inom offentlig sektor är positiva till lagförslaget om e-faktura vid offentlig upphandling som förväntas träda i kraft den 1 april nästa år.
En bred majoritet är också redo att ta emot alla fakturor elektroniskt.
Men sju av tio företrädare för det offentliga menar också att det är problematiskt att få leverantörer att skicka e-fakturor.

Den här statistiken framgår av en exklusiv undersökning nyligen utförd av företaget InExchange som är verksamt inom digital affärskommunikation. Enkäten koncentrerades på två stora förestående förändringar: det föreslagna lagkravet om obligatorisk e-faktura till myndigheter, kommuner och regioner – som förväntas gå igenom i riksdagen på onsdag i nästa vecka – och det faktum att landets statliga myndigheter ska vara registrerade i PEPPOL senast i november i höst.

En som deltog från offentlig sida är Ulf Borg, IT-chef i Sunne kommun. Han har en lång bakgrund i initierandet av digital fakturahantering, i form av projekt i såväl Värmlands som Västra Götalands län, och har varit anlitad av ESV och SKL.
Att så många som nio av tio inom offentlig verksamhet är positiva till lagkravet om e-faktura till upphandlande myndigheter och enheter är väntat menar han:
– Vi jobbar digitalt och vill att fler ska göra detsamma. Det är självklart för oss och då är kravet om e-faktura en grundbult för oss.
– Det är den ena aspekten. Den andra är att kvalitén är högre i en riktig elektronisk faktura än när man skannar. Vid användandet av pdf-faktura skannas bara vissa typer av fält. I övrigt är det ett ”dött” dokument. För mig är inte en pdf-faktura en elektronisk faktura, det är bara en elektronisk bärare av ett pappersdokument.

Frågemönstringen ger vidare besked om att 70 procent av de svarande vet att just deras statliga postering är förberedd att från nästa år ta emot alla fakturor elektroniskt. Men 10 respektive 20 procent svarar ”nej” alternativt ”vet ej” på samma fråga.
– Ärligt talat är det lite förvånande, tycker Ulf Borg och berättar att han känner till tre kommuner i sitt eget hemlän som fortfarande inte hittat en riktigt bra e-fakturalösning.
– Någonstans kan jag känna att de parkerat frågan. Ur den synvinkeln tycker jag att föreslagna lagkrav är jättebra. Det är ett initiativ som får en pådrivande effekt.

Samtidigt finns en dominerande känsla att den digitala utvecklingen hämmas av externa faktorer. På frågan ”vilken är den största utmaningen för att uppfylla 100 procent inkommande e-fakturor?” anger drygt två tredjedelar att främsta problemet är att ”få leverantörer att skicka elektroniskt”. Varför leverantörssidan uppenbarligen är trögare när det gäller digital användning bottnar, enligt Ulf, i flera orsaker.
– Jag tror att det för vissa ligger en teknisk utmaning i att investera i en lösning att hantera elektroniska fakturor på ett bra sätt. Vidare har jag känslan att det förekommer särpräglade branscher som lever kvar i specifika system som kan vara knepiga att integrera ihop med nya digitala lösningar.
– Sedan misstänker jag att viljan inifrån att digitalisera inte är tillräcklig stark. Är det någonting man vill ha brukar det gå fort att förändra. Behovet kanske inte känns lika akut när det gäller detta. Det är ju ingen bakomvarande upphandling som driver frågan heller.
Men att skjuta upp den här processen tycker Ulf bara är en björntjänst.
– Jag tror att det handlar mycket om okunskap. Man förstår inte hur enkelt det i själva verket är, avslutar han.

Närmare 700 personer deltog i undersökningen. Svarslämnarna kom både från offentlig och privat sektor. InExchange skickade formuläret i två tappningar och formulerade frågorna utifrån förutsättningarna för respektive sektor.

Önskar ni hela undersökningen komplett sammanställd som pdf-dokument finns den att hämta för nedladdning på följande länk:
http://old.inexchange.se.test/enkat/

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise