PEPPOL är inte längre en förkortning för Pan-European Public Procurement Online. Det har blivit ett egennamn.
Peppol heter det i fortsättningen. Med små bokstäver.
Den här nyheten presenterades i förra veckan i samband med tvådagarskonferensen OpenPEPPOL Community F2F Meetings i Bryssel (15-16 oktober).​

Nämnda face-to-face-kongress hålls varje år och kan beskrivas som ett användarmöte. Inbjudna är företrädare från nätverkets accesspunkter liksom representanter för nationella PEPPOL-myndigheter och slutanvändare. Henrik Möller var på plats i egenskap av samtrafikansvarig på InExchange. Han konstaterar att det gicks igenom mycket nytt.
Största nyheten var den omstöpning som offentliggjordes.
– På mötet blev det officiellt att benämningen PEPPOL görs om. Den tidigare formen med PEPPOL som en akronym, att namnet alltså bildas genom en förkortning, har slopats. Nu heter det Peppol med små bokstäver, berättar Henrik.
Parallellt med övergången till gemena tecken lanseras en ny logotyp kombinerad med parollen ”The future is open”.

Men det stannar inte enbart vid en kosmetisk förändring.
– I och med detta omtag utförs en översyn av de avtal som accesspunkterna har skrivit med Peppol för att säkra upp bättre och erbjuda en leverans som inte bara passar euroepiska företag utan också fungerar mer världen över.

Saken är den att specificeringen Peppol BIS Billing 3, som omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota, är väldigt kopplad till europeiska skattelagstiftningar. Det i sin tur är ett aber i Peppols strävan att bli ett världsomspännande redskap.
– Anpassningen till skattereglerna på vår kontinent innebär nämligen att formatet inte passar alls i bortre Asien och i Oceanien, konstaterar Henrik.

Eftersom Australien och Nya Zeeland tidigare i år antog Peppols interoperativa ramverk, för att skapa bättre integration med övrig världshandel, krävs en lösning för att komma runt formatproblematiken – vilket är på gång.
– Man har tillsatt en arbetsgrupp för att tittar på en generell internationell fakturastandard. Som en logisk följd av Peppols starka förkärlek till förkortningar har den här standarden döpts till PINT (Peppol International). Viljan är stor att hitta mer generella begrepp i stället för regionprovinsiella benämningar, förklarar Henrik.
Europas digitala inre marknad bygger på nya EU-omfattande förordningar som möjliggör praktiska gränsöverskridande digitala tjänster online. Ansträngningarna som Henrik Möller nämner är därför fullt i linje med det övergripande syftet. Peppol vill tjäna som universellt språk vid överföring av elektroniska dokument. Det förutsätter lösningar som fungerar överallt.
När Australien och Nya Zeeland introducerar Peppol under november månad innebär det att 37 länder ingår i detta EU-födda initiativ. Utöver nämnda nykomlingar från Oceanien handlar det om 32 länder i Europa samt Kanada, Singapore och USA. Till detta kan läggas tolv officiella Peppol-myndigheter fördelade på lika många länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Över 90 procent e-faktura hos 25 myndigheter

Under fjolåret var 84 procent av alla fakturor till våra statliga myndigheter elektroniska. Hos 25 av myndigheterna var andelen e-fakturor till och med 90 procent eller mer.

Digitaliserade ekonomier har klarat pandemin bättre

Sverige, Finland och Danmark ligger i topp i fråga om digital utveckling och har därför ekonomiskt sett drabbats av ett mildare bakslag under pandemin än andra EU-länder.

Biljoner med papper – men volymen minskar

Enligt färsk statistik minskade under 2020 antalet pappersutskrifter världen över med 14 procent jämfört med året innan.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram