Nu har PEPPOL svidat om

PEPPOL är inte längre en förkortning för Pan-European Public Procurement Online. Det har blivit ett egennamn.
Peppol heter det i fortsättningen. Med små bokstäver.
Den här nyheten presenterades i förra veckan i samband med tvådagarskonferensen OpenPEPPOL Community F2F Meetings i Bryssel (15-16 oktober).​

Nämnda face-to-face-kongress hålls varje år och kan beskrivas som ett användarmöte. Inbjudna är företrädare från nätverkets accesspunkter liksom representanter för nationella PEPPOL-myndigheter och slutanvändare. Henrik Möller var på plats i egenskap av samtrafikansvarig på InExchange. Han konstaterar att det gicks igenom mycket nytt.
Största nyheten var den omstöpning som offentliggjordes.
– På mötet blev det officiellt att benämningen PEPPOL görs om. Den tidigare formen med PEPPOL som en akronym, att namnet alltså bildas genom en förkortning, har slopats. Nu heter det Peppol med små bokstäver, berättar Henrik.
Parallellt med övergången till gemena tecken lanseras en ny logotyp kombinerad med parollen ”The future is open”.

Men det stannar inte enbart vid en kosmetisk förändring.
– I och med detta omtag utförs en översyn av de avtal som accesspunkterna har skrivit med Peppol för att säkra upp bättre och erbjuda en leverans som inte bara passar euroepiska företag utan också fungerar mer världen över.

Saken är den att specificeringen Peppol BIS Billing 3, som omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota, är väldigt kopplad till europeiska skattelagstiftningar. Det i sin tur är ett aber i Peppols strävan att bli ett världsomspännande redskap.
– Anpassningen till skattereglerna på vår kontinent innebär nämligen att formatet inte passar alls i bortre Asien och i Oceanien, konstaterar Henrik.

Eftersom Australien och Nya Zeeland tidigare i år antog Peppols interoperativa ramverk, för att skapa bättre integration med övrig världshandel, krävs en lösning för att komma runt formatproblematiken – vilket är på gång.
– Man har tillsatt en arbetsgrupp för att tittar på en generell internationell fakturastandard. Som en logisk följd av Peppols starka förkärlek till förkortningar har den här standarden döpts till PINT (Peppol International). Viljan är stor att hitta mer generella begrepp i stället för regionprovinsiella benämningar, förklarar Henrik.
Europas digitala inre marknad bygger på nya EU-omfattande förordningar som möjliggör praktiska gränsöverskridande digitala tjänster online. Ansträngningarna som Henrik Möller nämner är därför fullt i linje med det övergripande syftet. Peppol vill tjäna som universellt språk vid överföring av elektroniska dokument. Det förutsätter lösningar som fungerar överallt.
När Australien och Nya Zeeland introducerar Peppol under november månad innebär det att 37 länder ingår i detta EU-födda initiativ. Utöver nämnda nykomlingar från Oceanien handlar det om 32 länder i Europa samt Kanada, Singapore och USA. Till detta kan läggas tolv officiella Peppol-myndigheter fördelade på lika många länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Säljträff Visma Sverige Säljträff Visma Sverige
Nyheter

Givande säljträff inom Vismas svenska bolag

Ett 70-tal säljare inom Vismas svenska bolag träffades nyligen i Stockholm och gavs möjlighet att utbyta erfarenheter med koncernkollegor.
Per Gustafsson
Ola Widegren, vd, InExchange Ola Widegren, vd, InExchange
Nyheter

Samlade krafter och samlad fakturalösning

Två vassa kollegor inom digitala ekonomifunktioner slår ihop sina påsar. Nu är InExchange och Scancloud ett och samma företag.
Per Gustafsson
estrida Peppol-fakturor estrida Peppol-fakturor
Nyheter

Referenskontroll även på fakturor via Peppol

För att få 100 procent referenskontroll behöver övervakningen täcka alla inkommande fakturor. Tilläggstjänsten Peppol-bestridande gör detta möjligt.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise